Termomodernizacja bloków dzięki dotacji z NFOŚiGW

Termomodernizacja pozwala zabezpieczyć budynek przed utratą ciepła i zmniejszyć zużycie energii potrzebnej do ogrzania pomieszczeń. Efektem jest znaczne zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz poprawa warunków życia mieszkańców. Na takie rezultaty termomodernizacji mogą liczyć wspólnoty mieszkaniowe ze Szczecina i Nowego Dworu Gdańskiego.

Ponad 33 mln zł ze środków POIiŚ 2014-2020 i NFOŚiGW na poprawę efektywności dystrybucji ciepła w 6 miastach

Krosno (w woj. podkarpackim), Działdowo (w woj. warmińsko-mazurskim), Zduńska Wola (w woj. łódzkim), Mielec (w woj. podkarpackim), Suwałki (w woj. podlaskim) i Olsztyn (w woj. warmińsko- mazurskim) zmodernizują sieci przesyłu ciepła. Poprawa wydajności ciepłowniczej w wymienionych 6 miastach będzie możliwa dzięki dofinansowaniom przekazanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inwestycje przyniosą wymierne korzyści ekologiczne, m.in. spadek emisji dwutlenku węgla oraz szkodliwych pyłów.

Samorządy dostaną wsparcie z NFOŚiGW na przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności

Wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych do realizacji polityki elektromobilności jest celem ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu, w którym do rozdysponowania jest 10 mln zł. Powiaty, gminy oraz ich związki wnioski o dotacje będą mogły składać od 15 października 2018 r.

Jakie są postępy w realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020?

Od wejścia w życie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 upłynęły już cztery lata. To dobry moment, aby zweryfikować, jak obecnie wygląda realizacja działań dofinansowanych z tego projektu. Powyższy temat przybliżył Dominik Bąk, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dwa projekty z zakresu nowoczesnej edukacji ekologicznej dofinansowane przez NFOŚiGW

Prawie 3 mln zł dotacji ze środków krajowych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał na organizację Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej, w województwie podkarpackim. Z kolei grantem w kwocie niemal 300 tys. zł – również ze środków własnych – NFOŚiGW dofinansował niedawne Dni Ochrony Środowiska w Warszawie.

Morawiecki zapowiada: Program Czyste Powietrze to przełom cywilizacyjny dla Polski

Według Mateusza Morawieckiego fundusz programu Czyste Powietrze – 100 miliardów złotych, to przełom cywilizacyjny dla Polski, który poprawi naszą jakość życia poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i obniżenie rachunków za energię elektryczną. Jak dotąd nasz kraj miał wieloletnie zapóźnienia cywilizacyjne, jak uważa premier.

Jakie wnioski po spotkaniu w sprawie “Czystego powietrza”?

30 sierpnia 2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się spotkanie poświęcone rządowemu programowi “Czyste Powietrze”. Udział w rozmowach na temat efektywności energetycznej i całego programu, który ma przyczynić się do polepszenia jakości powietrza, wzięły także inne instytucje, wśród nich Komisja Europejska i Bank Światowy.