Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

NFOŚiGW wesprze budowę mini-elektrowni słonecznych w Krzeszowicach (woj. małopolskie)

NFOŚIGW

NFOŚiGW wesprze budowę mini-elektrowni słonecznych w Krzeszowicach (woj. małopolskie)

Blisko 1,5 mln zł preferencyjnej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Energia Plus dostanie projekt krzeszowickich Wodociągów i Kanalizacji. Inwestycja „Budowa elektrowni słonecznych i modernizacja pompowni w WiK Krzeszowice Sp. z o.o.” ma zostać oddana do użytku w styczniu 2023 roku.

BANER MOBILEB1
Reklama

NFOŚiGW wesprze fotowoltaikę w Krzeszowicach

Dzięki realizacji projektu zmniejszeniu ulegnie zapotrzebowanie na energię elektryczną z sieci oraz emisja dwutlenku węgla do atmosfery.

Przedsiębiorstwo Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o., w którym 100% udziałów ma Gmina Krzeszowice, jest odpowiedzialne za zapewnienie dostaw odpowiedniej jakości wody oraz utrzymanie systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Dofinansowany projekt składa się z trzech zadań. Dwa z nich to budowa elektrowni słonecznych na terenie krzeszowickiej Centralnej Oczyszczalni Ścieków o łącznej mocy 99,96 kWp i na terenie Pompowni Wody w Czatkowicach o łącznej mocy 43,86 kWp. Trzecie zadanie polega na modernizacji czatkowickiej pompowni wody.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Zmodernizowany zostanie przede wszystkim istniejący układ technologiczno-pompowy. Nastąpi wymiana istniejących układów pomp z silnikami stało-obrotowymi o mocy 45 kW (likwidacja 2 stanowisk pompowych) na nowe układy hydroforowe napędzane silnikami z regulacją zmienno-obrotową o znacznie niższej mocy. Dlaczego dokonuje się modernizacji?

Cele przedsięwzięcia

Skutkiem projektu o koszcie ok. 1,7 mln zł, jest zastąpienie części wysokoemisyjnej energii elektrycznej pobieranej z sieci dystrybucyjnej, energią bezemisyjną, wytwarzaną we własnych źródłach fotowoltaicznych oraz obniżenie zapotrzebowania na prąd w Pompowni Wody, które obecnie wynosi 300 tys. kWh rocznie.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Dzięki produkcji mocy z OZE zostanie obniżone zapotrzebowanie na energię elektryczną z Krajowego Sytemu Elektroenergetycznego oraz zmniejszona emisja CO2 o 162 tony/ rok. Energia produkowana w nowych mini – elektrowniach słonecznych będzie prawie w całości wykorzystywana na miejscu, dzięki czemu oszczędność energii elektrycznej (końcowej) wyniesie 212 MWh/ rok.

NFOŚIGW prowadzi także programy dotacji dla osób prywatnych. Chcesz wiedzieć, z jakich możliwości dofinansowania można obecnie skorzystać? Zobacz listę:

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.