Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: nawet 80 tys. zł dotacji na projekty ochrony środowiska w programie LIFE

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: nawet 80 tys. zł dotacji na projekty ochrony środowiska w programie LIFE

Dofinansowanie z Unii Europejskiej w Programie LIFE wspiera transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatu. Beneficjenci mogą zyskać nawet 80 tys. zł. dotacji. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać środki?

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Dofinansowanie z Unii Europejskiej w Programie LIFE

Dofinansowanie z unii Europejskiej w Programie LIFE udzielane będzie w formie dotacji. Inkubator projektów ma na celu wsparcie efektywnego korzystania z zasobów i poprawę jakości środowiska naturalnego. 

– To program, który przyczynia się także do ochrony i poprawy jakości środowiska oraz do zatrzymywania i odwrócenia procesu utraty różnorodności biologicznej. Co ważne z punktu widzenia potencjalnych beneficjentów, dzięki programowi LIFE można nie tylko w praktyce wykorzystać osiągnięcia naukowe na rzecz klimatu, czy przetestować innowacyjne rozwiązania w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym, ochrony  powietrza, wody i gleby, ale także zdobyć pierwsze doświadczenia we współpracy międzynarodowej i promocji innowacyjnych produktów na rynku unijnymwyjaśnia Anna Moskwa, szefowa resortu klimatu  i środowiska.

– Inkubator LIFE to wyjątkowa oferta pomagająca polskim podmiotom przygotować wysokiej jakości wnioski, konkurujące z aplikacjami składanymi do LIFE z całej Europy. NFOŚiGW po raz trzeci udostępnia środki na pisanie wniosków. Już dziś serdecznie zapraszam do aplikowania, licząc, że taka wymierna pomoc przełoży się na liczbę skutecznie złożonych aplikacjizachęca do udziału Paweł Mirowski, p.o. prezesa NFOŚiGW.

Kto może ubiegać się o środki?

 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną,
 • państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, niebędące państwowymi jednostkami budżetowymi,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Terminy naboru wniosków

Wnioski w naborze ciągłym można składać w terminie od 16 marca 2022 roku do 29 lipca 2022 roku w trzech etapach:

 • Etap 1 – od 16.03. do 29.04.2022 roku – dla wnioskodawców, którzy są już zdecydowani na aplikowanie w tegorocznym naborze LIFE w ramach trzech podprogramów:
  – Przyroda i różnorodność biologiczna,
  – Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia
  – Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej
  .
 • Etap 2 – od 30.04. do 15.06. 2022 roku – przeznaczony, oprócz wnioskodawców powyższych podprogramów, którzy później podejmą decyzję o składaniu wniosków, dla wnioskodawców do podprogramu CET – Przejście na czystą energię. Szczegółowa tematyka tego podprogramu zostanie ogłoszona 17 maja 2022 roku.
 • Etap 3 – od 16.06. do 29.07. 2022 roku – będzie szansą na aplikowanie o dofinansowanie dla wnioskodawców, którzy późno zdecydują się na pisanie i składanie wniosków do LIFE.

Już wkrótce NFOŚiGW opublikuje na swojej stronie internetowej zaproszenie na serię webinariów przygotowujących Wnioskodawców do złożenia wniosku w ramach Inkubatora wniosków LIFE.

Warunki dofinansowania

Beneficjenci:inne niż państwowe jednostki budżetowe podmioty mogące korzystać ze środków LIFE
Maksymalna kwota dofinansowania:do 80 tys. zł
Minimalna kwota dofinansowania:50 tys. zł z wyjątkami wskazanymi w programie priorytetowym
Wypłaty:4 etapy uzależnione od zaawansowania procesu pozyskiwania środków KE (pierwsza, po zawarciu umowy z NFOŚiGW)
Sposób rozliczeniaryczałt, bez zbędnych formalności
Przeznaczenie środków:wszystkie działania niezbędne do przygotowania przedsięwzięcia oraz napisania i złożenia wniosku do Programu LIFE

NFOŚiGW oferuje potencjalnym beneficjentom wsparcie w procesie aplikowania o środki. Dzięki montażowi finansowemu środków z Programu LIFE (60%) i NFOŚiGW (35%) można liczyć na dofinansowanie w formie dotacji nawet do 95% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, a wsparcie KE nie jest traktowane jako pomoc publiczna.

W latach kolejnych wsparcie ze strony NFOŚiGW dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych będzie stopniowo malało, po 5% co dwa lata, do poziomu 20% kosztów kwalifikowanych w 2027 roku.

Dodatkowo Narodowy Fundusz wspiera potencjalnych beneficjentów merytorycznie – m.in. w formie szkoleń i indywidualnych konsultacji. W naborze 2021 roku Polska była na 4 miejscu w Europie pod względem liczby złożonych wniosków do programu.

Więcej informacji, o tym jak złożyć wniosek, znaleźć można na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

NFOŚIGW prowadzi także inne programy dotacji. Chcesz wiedzieć, z jakich programów możliwości dofinansowania można obecnie skorzystać? Zobacz listę:

https://swiatoze.pl/dotacje-i-programy-rzadowe/


źródło: gov.pl/web/nfosigw

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.