W marcu ruszy program Energia Plus

W marcu ruszy program Energia Plus

Jak poinformował 18 lutego wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski, fundusz początkiem marca br. rozpocznie zbieranie wniosków na dofinansowania i pożyczki dla projektów dotyczących poprawy jakości powietrza w Polsce. Wnioski zbierane mają być do 20 grudnia tego roku. Dofinansowania i pożyczki przyznawane będą w ramach dwóch nowych projektów funduszu: Energia Plus i Ciepłownictwo Powiatowe. Projekty te mają budżet, odpowiednio cztery miliardy złotych i pięćset milionów złotych.

Opisane projekty to nowe propozycje NFOŚiGW na walkę ze smogiem. Oba mają za zadanie wspierać inicjatywy „z zakresu: ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery (zarówno związanych ze źródłami spalania paliw, jak i pozostałej działalności przemysłowej), zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej, nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej, modernizacji/rozbudowy sieci ciepłowniczych oraz energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych” – czytamy w regulaminach.

Program Energia Plus, skierowany do przedsiębiorców, ma za zadanie zachęcać ich do wykorzystywania energetyki odnawialnej do zasilania własnych firm oraz do sprzedaży nadmiaru wyprodukowanej energii. W ramach tego projektu przyznawane będą preferencyjne pożyczki i dofinansowania do instalacji nowoczesnych źródeł odnawialnych, takich jak mikroelektrownie wodne czy instalacje fotowoltaiczne.

Z kolei program Ciepłownictwo powiatowe ma charakter pilotażowy i kierowany jest do przedsiębiorców produkujących energię cieplną na cele komunalno-bytowe, których większościowym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego (min. 70 procent). Całkowity budżet programu to pięćset milionów złotych, z czego trzysta pięćdziesiąt milionów złotych przeznaczone jest na zwrotne formy finansowania, a sto pięćdziesiąt milionów złotych na wsparcie bezzwrotne” – poinformował Fundusz. Jak podkreśla wicedyrektor NFOŚiGW, program ten ma wspierać samorządowe elektrociepłownie i pozwolić beneficjentom na proste dostosowywanie się do zaostrzających się norm emisji w polskim sektorze ciepłowniczym.

źródło: cire.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.