Węgry ustaliły deadline dla energetyki węglowej

Węgry dążą do całkowitego wycofania się z energetyki węglowej. Wstępnie ma to nastąpić do 2030 roku. Taka decyzja z pewnością wstrząśnie krajami Europy Środkowej i Wschodniej (Polska, Słowacja, Czechy), które najbardziej stanowczo sprzeciwiają się zastępowaniu węgla i paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii.

Kolejne rządy skreślają węgiel. Co proponują w zamian?

Konieczność zatrzymania katastrofalnych skutków zmian klimatu zaczyna mocno wybrzmiewać przed szczytem COP24, jaki na początku grudnia będą gościły Katowice. Deklaracje odchodzenia od węgla złożyło 28 państw, regiony i przedsiębiorstwa. Polska podkreśla konieczność “sprawiedliwej transformacji”, co może przynieść konkretne pieniądze dla regionów pogórniczych.

OZE to klucz do dekarbonizacji

Obecnie OZE odpowiadają za 30% zapotrzebowania energii w Europie. Według Dicksona już teraz są źródłem charakteryzującym się najniższym wskaźnikiem LCOE (uśredniony koszt energii elektrycznej – przyp. red.). Ze względu na coraz łatwiejsze i tańsze przyłączanie OZE do systemu udział zielonej energii będzie rósł.

Odejście od węgla zmieni ekonomię i energetykę

Zmieniający się na naszych oczach świat wymusza tworzenie i stosowanie technologii, których celem jest ochrona środowiska naturalnego przed jego całkowitą degradacją. Kwestię nieodległych zmian, które zajdą w obszarze ekonomii i energetyki w związku z rezygnacją ze stosowania węgla przybliżyła Rachel Kyte, dyrektor generalny Sustainable Energy for All (SEforAll).