Etiopskie tulipany – czyli skąd afrykański kraj będzie czerpał energię

Etiopia to kraj położony we wschodniej części Afryki. Tak jak większość krajów tego gorącego kontynentu ma problemy z dostępem do elektryczności oraz wody, szczególnie w małych miejscowościach położonych daleko od większych miast. Żeby zapobiec  temu problemowi etiopskie władze  zdecydowały się na zrealizowanie  budowy elektrowni słonecznej. Innym powodem dla którego Etiopia postanowiła zbudować hybrydową elektrownię słoneczną jest chęć zahamowania emisji dwutlenku węgla do roku 2025.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Hybrydowa elektrownia słoneczna to pomysł izraelskiej firmy AORA Solar-Hybrid. Pozytywną  cechą tego typu elektrowni jest  fakt, że potrzebuje ona stosunkowo o wiele mniej wody niż inne elektrownie słoneczne. Jak wygląda  taka elektrownia i jak działa? Cała elektrownia składa się z kilku modułów. Jeden moduł zajmuje niewielką powierzchnię około 0,33 hektara. Składa się  on z wieży, na czubku której umieszczony jest zbiornik z wodą. Cała wieża przypomina wyglądem kwiatek zwany tulipanem i stąd potoczna nazwa – elektryczne  tulipany. Wokół każdego  takiego tulipana, na ziemi umieszczone są zwierciadła podążające  za  słońcem i odbijające promienie  w kierunku czubka tulipana, czyli na  zbiornik z wodą. Woda się podgrzewa, powstaje para wodna i napędza  turbinę, która pozwala na produkcję czystej energii. Co  sprawia, że  elektrownia nazwana jest hybrydową? Otóż w momencie kiedy nie ma słońca, turbina może spokojnie  pracować dalej dzięki jakiemukolwiek alternatywnemu paliwu – może nim być  na przykład gaz ziemny. Ze względu na położenie geograficzne Etiopii, liczba bezsłonecznych dni jest stosunkowo bardzo mała. Różnica między najkrótszym a najdłuższym dniem w  roku wynosi około godziny, natomiast dla  porównania w Polsce  wynosi ona około 8,5 godziny. Jeden moduł złożony z tulipana i zwierciadeł ma moc wyjściową równą 100 kW. Jest on więc w stanie dostarczyć energii elektrycznej około 60-80 domom. Budowa tego typu hybrydowego rozwiązania jest dosyć prosta, więc równocześnie tworzy nowe miejsca pracy dla okolicznych mieszkańców.

<iframe width=”425″ height=”350″ src=”https://www.youtube.com/embed/vSMMBMY-Ijg” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>
Firma AORA SOLAR, która jest pomysłodawcą tego projektu  będzie również instalować elektryczne  tulipany na  terenie etiopskich uniwersytetów. Etiopia  to nie pierwszy kraj, który korzysta  z  tego typu rozwiązania do produkcji energii elektrycznej. Podobne elektrownie można zobaczyć również w Izraelu, Hiszpanii, Chinach czy Stanach Zjednoczonych.