Fundacja Banku Ochrony Środowiska wyróżniona za m.in. inicjatywy ekologiczne nagrodą „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2016. Dobre Praktyki”

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki” opracowany został przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Stanowi on największy w naszym kraju przegląd pozytywnie ocenianych praktyk i działań biznesowych z roku 2016. W jubileuszowej, piętnastej edycji zawarto opis dobrze ocenianych praktyk 180 firm z Polski.

Pośród wyróżnionych firm znalazła się Grupa BOŚ z Bankiem Ochrony Środowiska i Fundacja BOŚ na czele. Szereg wyróżnionych projektów Grupy dotyczył ściśle ekologii i odnawialnych źródeł energii.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu wyróżniło, między innymi, takie działania Grupy BOŚ jak:

  • Kampanię edukacyjną „Postaw na Słońce”, która ma na celu kształcić pozytywną świadomość dotyczącą OZE i fotowoltaiki.
  • Projekt ekologiczny „Zielona Ławeczka”, skierowany do mieszkańców otwartych osiedli, mający za zadanie promowanie rewitalizacji zaniedbanych rejonów zielonych na ich terenie.
  • Raport Ekologiczny Banku Ochrony Środowiska, który w sposób syntetyczny opisywał proekologiczną działalność BOŚ na tle innych podmiotów, trendów w kraju oraz wprowadzanych rozwiązań systemowych.

 

Materiały prasowe Banku Ochrony Środowiska