Gmina Radziechowy-Wieprz wymienia stare piece

Gmina Radziechowy-Wieprz zgłosiła się do projektu, w ramach którego zamierza pozyskać środki unijne na wymianę starych, nieefektywnych pieców na odnawialne źródła energii. Dotacje mogą pokryć nawet 95% kosztów inwestycji.

Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Radziechowy-Wieprz, która należy z innymi gminami do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu. Dofinansowanie inwestycji w OZE będzie finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Mieszkańcy gminy dotację mogą pozyskać na wymianę starych pieców na ekologiczne źródło opalane paliwem gazowym lub biomasą (np. kocioł na pellet). Ze środków finansowana może być również instalacja centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji podnoszącej efektywność energetyczną budynku czy na budowę instalacji OZE, takich jak solary i panele fotowoltaiczne.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Do konkursu o dotację nie można zgłaszać inwestycji wymiany źródła ciepła na piece na ekogroszek.

Wszystkie planowane instalacje powinny być zrealizowane do końca 2019 roku. Gmina Radziechowy-Wieprz zainteresowanych pozyskaniem unijnych środków zaprasza na spotkania informacyjne.