Gospodarka odpadami: nowe zasady od 2021 roku

Gospodarka odpadami: nowe zasady od 2021 roku

Rząd, zgodnie z przepisami Europejskiego Zielonego Ładu, regularnie wprowadza nowe zmiany w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami. Od przyszłego roku obowiązywać będą nowe regulacje, dotyczące m.in. magazynowania odpadów. Dodatkowo rząd ma się zająć wprowadzeniem systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów (ROP).

Nowe przepisy obejmą wszystkie przedsiębiorstwa, które muszą prowadzić ewidencję odpadów. Łącznie z poprzednimi rozporządzeniami, regulacje będą stanowić kompletny przewodnik dla każdego wytwórcy odpadów przemysłowych, za wyjątkiem podmiotów nieprzekraczających rocznie poziomu 100 kg odpadów niebezpiecznych lub 5000 kg odpadów innych niż niebezpieczne. 

Jakie zasady zaczną obowiązywać?

Zgodnie z rozporządzeniem, wytwórca odpadów przemysłowych może magazynować je w workach, pojemnikach, kontenerach, pryzmach i stosach, pod warunkiem, że nie są one szkodliwe dla środowiska. 

W przypadku odpadów niebezpiecznych pracownik musi zabezpieczyć je przed czynnikami atmosferycznymi. Ustawodawca zaleca umieszczenie ich w szczelnych pojemnikach lub pod zadaszeniem.

ev sustainability digital ad 300x250 921167513 PL final jun28 1
ev sustainability digital ad 750x200 949073423 PL PL Aug22 final 1

Wytwórca odpadów powinien składować odpady na podłożu utwardzonym z użyciem wyrobów budowlanych. Obowiązek ten nie dotyczy takich grup odpadów jak m.in. drewno i liście, papier, odzież, odpady z parków i ogrodów czy meble.

Nowe sposoby oznakowania

Miejsca składowania powinny być oznaczone zgodnie z nowymi wymogami, tj.:

  • kody odpadów muszą być w kolorze czarnym;
  • cyfry kodu muszą mieć wysokość min. 20 mm oraz szerokość min. 3 mm;
  • oznakowanie musi być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych.

Inne zasady oznakowania dotyczą odpadów niebezpiecznych:

  • na pojemniku musi znajdować się biała tablica o wymiarach min. 400 mm szerokości i 250 mm wysokości, z napisem „odpady niebezpieczne”;
  • napis musi być w kolorze czarnym, o wysokości min. 35 mm i szerokości min. 4 mm.

Dodatkowy zapis wskazuje, że jeśli odpady niebezpieczne magazynowane są w pojemnikach powyżej 5 litrów pojemności, to każdy pojemnik musi zostać również oznaczony etykietą o wielkości min. 150 mm szerokości i min. 210 mm wysokości, zawierającą napis „odpady niebezpieczne”.

Kiedy rozporządzenie wejdzie w życie?

Przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Okres przejściowy na implementację nowych zasad wyniesie od 12 do 48 miesięcy, w zależności od rodzaju odpadów. 

Warto zaznaczyć, że wdrożenie nowych wytycznych będzie wiązało się z nakładami finansowymi – zwłaszcza w przypadku utwardzania powierzchni, zabezpieczenia surowców przed czynnikami atmosferycznymi oraz zapewnieniem odpowiedniej wentylacji.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Rozporządzenia Ministra Klimatu

Źródło: sozosfera.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.