Inteligentne liczniki coraz popularniejsze. W Polsce wciąż jednak niedoceniane

Inteligentne liczniki coraz popularniejsze. W Polsce wciąż jednak niedoceniane

Do końca 2026 roku 80% polskich odbiorców końcowych przyłączonych do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV będzie miała liczniki inteligentne – zakłada harmonogram przyjęty przez Ministerstwo Energii. W Europie prace nad upowszechnianiem ich są już zaawansowane. W Polsce jest to wciąż niedoceniana technologia.

Smart liczniki są przeznaczone do pomiaru zużycia różnego rodzaju mediów. Może być to energia elektryczna, ciepło, gaz czy woda. Stanowią one uzupełnienie i ważny element inteligentnych sieci energetycznych. Te mogą automatycznie monitorować przepływy energii i dostosowywać się do popytu rejestrowanego w czasie rzeczywistym. Dla odbiorców końcowych inteligentne liczniki to szansa na optymalizację zużycia energii i wprowadzenie znacznych oszczędności. Łatwiej jest bowiem planować zużycie, widząc, jak zmienia się ono w ciągu dnia i jakie stawki naliczane są w określonych porach dnia.

Inteligentne sieci to jednak również możliwość integracji energii odnawialnej. Dzięki zebraniu i analizie informacji o zapotrzebowaniu na energię oraz przeanalizowaniu prognoz operatorzy będą mogli odpowiednio integrować sieć z instalacjami. Konsumenci mający instalacje OZE zyskają natomiast możliwość korzystnej sprzedaży nadwyżki energii do sieci.

Planowana przez Polskę intensyfikacja wdrażania inteligentnych liczników jest podyktowana dyrektywami unijnymi. Ta, która dotyczy wspólnych zasad rynku wewnętrznego, zakłada, że państwo członkowskie przygotowuje harmonogram wdrożenia z celem wynoszącym do 10 lat. W ciągu 7 lat od pozytywnej oceny inteligentnych liczników musi być w nie wyposażonych 80% odbiorów. Dla państw, które wdrożenia zapoczątkowały przed wprowadzeniem dyrektywy, data graniczna to 2024 roku. Dziś w Polsce najlepiej z wdrażaniem smart liczników radzi sobie Energa Operator. Inteligentne liczniki ma jednak zaledwie 28% klientów tego operatora.

O tym, jak państwa członkowskie radzą sobie z realizacją założeń, dyskutowali uczestnicy VII Smart Communications & Technology Forum zorganizowanego przez CBE Polska. Swoje doświadczenia przedstawili na nim przedstawiciele z Niemiec, Litwy, Austrii i Finlandii.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.