Inżyniera czystego powietrza. Na Politechnice Krakowskiej rusza nowy kierunek studiów

10 czerwca ruszyła rekrutacja na nowy kierunek studiów na Politechnice Krakowskiej – Inżynieria czystego powietrza. Jak podkreślają władze uczelni, to jedyny taki kierunek w Polsce. Ilość miejsc wynosi 36 osób.

Jak ocenia Piotr Beńko z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, coraz bardziej popularna staje się tematyka jakości powietrza, a także jej wpływ na zdrowie człowieka i środowisko. Analiza jakości ma istotne znaczenie przede wszystkim w kontekście dalszego rozwoju terenów zurbanizowanych, jak i postępujących zmian klimatycznych.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Specjaliści od smogu z Politechniki

Odpowiadamy na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów, którzy w kompleksowy sposób będą umieli działać na rzecz poprawy jakości powietrza – mówi Piotr Beńko.

Aby spełniać poszczególne normy i wytyczne, należy dobrze znać przepisy prawne i być specjalistą w tej dziedzinie. Wspomniane normy zawarte są w wielu aktach prawnych przestrzeganych w Polsce. Jednym z nich są wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia.

Studenci kierunku Inżynierii czystego powietrza będą mogli prowadzić kompleksowe działa na rzecz poprawy jakości powietrza. Przede wszystkim nauczą się identyfikować rodzaje i źródła emisji zanieczyszczeń, a także rozpoznawać mechanizmy ich rozprzestrzeniania się. Ponadto nauczą się przedstawiać różne propozycje rozwiązań technicznych, technologicznych i systemowych. Nowy kierunek powstanie na trzech wydziałach Politechniki: Wydziale Inżynierii Lądowej, Wydziale Mechanicznym oraz Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki.

foto: pk.edu.pl