Karbonizator pomoże w produkcji wysokoenergetycznej biomasy

Najpowszechniejszym środkiem opałowym wytwarzanym z biomasy jest pelet. Oprócz wielu zalet, opał ten ma jedną wadę – dość wysoką cenę. Alternatywą może okazać się karbonizat, czyli wysokoenergetyczne paliwo również wytwarzane z biomasy. Charakterystykę tego innowacyjnego środka opałowego przybliżył Paweł Drobnik, przedstawiciel firmy TIMEX SA.

Fotowoltaika od Columbus Energy

„Opowiem kilka słów na temat karbonizacji biomasy jako tej najbardziej efektywnej formy wykorzystania zielonej energii, czyli energii odnawialnej. Jest to nic innego jak proces wysokotemperaturowego przetwarzania biomasy, którą możemy nazwać odpadem, ponieważ nie ma dla niej zastosowania na rynku przemysłowym oraz lokalnym, i wytworzenie czegoś, co nazywa się karbonizatem, czyli wysokoenergetycznym paliwem odnawialnym, które może być zastosowane w kotłach energetycznych zarówno posiadanych przez energetykę zawodową, jak i przez odbiorców indywidualnych”, podkreślił Paweł Drobnik.

Wytworzony w ten sposób biowęgiel ma wiele zastosowań. W branży energetycznej można go wykorzystać do ogrzewania indywidualnych gospodarstw domowych, ale także w ciepłownictwie i energetyce zawodowej. Producent zapewnia, że w rolnictwie biowęgiel przyda się do nawożenia i poprawy statusu wodnego gruntów, a także wpłynie na poprawę plonów. Można go również wykorzystać do kompostowania substancji organicznych, ponieważ dzięki niemu w kompoście wzrasta zawartość azotanów przy jednoczesnym ograniczeniu wydzielania się intensywnych zapachów. Biowęgiel znajdzie swoje zastosowanie w izolacji cieplnej budynków, a także w szeroko pojętym budownictwie ekologicznym. Dobrze sprawdzi się także w działaniach związanych z ochroną środowiska: wpływa korzystnie na produkcję rolną prowadzoną na zanieczyszczonych terenach, pomaga w usuwaniu zanieczyszczeń z gazów oraz wodnych roztworów, a także wspomaga rekultywację składowisk odpadów oraz uwęglanie osadów ściekowych.

„Karbonizat, który powstaje w wyniku procesu autotermicznej waloryzacji biomasy może być wykorzystany z powodzeniem nie tylko jako węgiel drzewny, ale również może być wykorzystany jako paliwo odnawialne, wykorzystywane przez dużą energetykę, a także jako dodatek do wysokoenergetycznych paliw odnawialnych, w których 30% karbonizatu odpowiada za ponad 50% wartości opałowej, natomiast całą resztą jest biomasa odpowiednio przetworzona, pochodząca bezpośrednio chociażby z selektywnej zbiórki odpadów”, podsumowuje zalety innowacyjnego biopaliwa Paweł Drobnik z firmy TIMEX SA.