Niezbędne są pilne działania na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia

Według wstępnego raportu Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC) wynika, że niezbędne są „szybkie oraz dalekosiężne” działania, które ograniczą globalne ocieplenie. Jeżeli nie zostaną one wprowadzone w najbliższym czasie, świat jest na drodze przekroczenia 1,5 –stopniowego wzrostu temperatury na Ziemi.

Do projektu raportu ONZ, który zostanie planowo opublikowany w październiku bieżącego roku, dotarli dziennikarze agencji Reuters. Sprawozdania IPCC są wiodącymi dokumentami w obszarze walki ze zmianami klimatycznymi.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Według IPCC globalne ocieplenie wywołane przez człowieka przekroczy 1,5 stopni Celsjusza w 2040 roku. W przypadku gdy poziom emisji zanieczyszczeń utrzyma się, temperatura na Ziemi znacznie się podniesie. Oznacza to, że dotychczasowa transformacja energetyki w stronę czystszej energii oraz inne działania na rzecz redukcji emisji są niewystarczające. „Raport IPCC pokazuje, że istnieją duże różnice pomiędzy ociepleniem na poziomie od 1,5 do 2 stopni zarówno w systemach naturalnych, jak i ludzkich”, komentuje Bill Hare, dyrektor ds. klimatu w Climate Analytics. „2 stopnie ocieplenia więcej i tropikalne rafy praktycznie nie mają szans”, dodał ekspert.

Poniższa grafika autorstwa Chrisa Canipe (Axios) z uwzględnieniem danych National Oceanic and Atmospheric Administration przedstawia przekrój anomalii temperaturowych na przełomie 137 lat.

https://image-store.slidesharecdn.com/777d0782-f19d-4d51-84b8-3fdc9a618ab7-original.png

Niezbędne działania obejmują przejście w miksach energetycznych krajów na odnawialne źródła energii, elektromobilność, usprawnienie zarządzania sferą agrarną oraz powstrzymywanie wylesiania.

Modelowanie ekonomiczne przeprowadzone w ramach projektu raportu IPCC pokazało, że zagrożenie 2-stopniowego wzrostu temperatury jest zdecydowanie większe w krajach rozwijających się.

Dyrektor wykonawczy Greenpeace International, Jennifer Morgan, powiedziała, że ​​przyszła chwila prawdy dla przywódców, a realizacja paryskich celów była dotychczas wyborem politycznym. „Ten wybór musi wynikać z moralnego zobowiązania, które nas łączy. Dzięki współpracy międzynarodowej, prawdziwym ambicjom i współpracy ze społecznościami, nasi liderzy wciąż mają czas, aby zrobić to, co do nich należy”, dodała Morgan. Zauważyła, że praca na rzecz klimatu wiąże się z redukcją użycia paliw kopalnych, chronieniem lasów i oceanów za pomocą świadomych decyzji. Należy uwzględnić także ograniczenie konsumpcji mięsa i nabiału oraz zmianę sposobu, w jaki produkujemy nasze jedzenie.

Źródło: Reuters, The Guardian, Axios