OZE to klucz do dekarbonizacji

Obecnie OZE odpowiadają za 30% zapotrzebowania energii w Europie. Według Dicksona już teraz są źródłem charakteryzującym się najniższym wskaźnikiem LCOE (uśredniony koszt energii elektrycznej – przyp. red.). Ze względu na coraz łatwiejsze i tańsze przyłączanie OZE do systemu udział zielonej energii będzie rósł.