Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

OZE to klucz do dekarbonizacji

odejście od węgla

OZE to klucz do dekarbonizacji

Dekarbonizacja europejskiej gospodarki oznacza zastępowanie, tam gdzie jest to możliwe, paliw kopalnych przez źródła odnawialne. To oznacza, że zielona energia będzie odgrywała coraz większe znacznie w sektorze ciepłowniczym oraz transporcie.

Reklama

Na początku tego roku liderzy państw Unii Europejskiej zwrócili się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o aktualizację unijnej strategii klimatycznej do 2050 roku. Zgodnie z obowiązującą wersją dokumentu, która powstała przed COP21 w Paryżu, do 2050 roku Unia Europejska powinna o 80% zredukować emisję gazów cieplarnianych. Zdaniem dyrektora generalnego WindEurope, Gilesa Dicksona, do czasu zaplanowanego na grudzień szczytu klimatycznego w Katowicach powinna powstać wiarygodna strategia realizacji postanowień porozumienia z Paryża, a więc utrzymania wzrostu temperatur poniżej 2 stopni Celsjusza.

Obecnie OZE odpowiadają za 30% zapotrzebowania energii w Europie. Według Dicksona już teraz są źródłem charakteryzującym się najniższym wskaźnikiem LCOE (uśredniony koszt energii elektrycznej – przyp. red.). Ze względu na coraz łatwiejsze i tańsze przyłączanie OZE do systemu udział zielonej energii będzie rósł.

Jak zaznaczył dyrektor generalny WindEurope, Unia Europejska chce do 2050 roku osiągnąć zerowy poziom emisji netto. Oznacza to, że na znaczeniu będzie zyskiwała elektryfikacja ogrzewania i transportu, w których udział OZE wynosi obecnie odpowiednio 18% i 6%.

Jest to istotne ze względu na problem zanieczyszczenia powietrza. Obecnie koszty zdrowotne związane ze smogiem wynoszą 3%-9% europejskiego PKB. Jednym z narzędziem służącym do walki o czyste powietrze może być upowszechnienie rozwiązań, takich jak pompy ciepła czy samochody elektryczne. Zdaniem Dicksona te działania powinny być połączone z wycofywaniem subsydiów i ulg dla paliw kopalnych, a także z usunięciem zbędnych podatków i opłat w rachunkach za energię, ponieważ stanowią one 30% całkowitych kosztów, jakie ponoszą klienci.

Zielona ewolucja europejskiej energetyki będzie wymagała również budowy odpowiedniej infrastruktury, zarówno połączeń międzysystemowych, jak i punktów do ładowania aut elektrycznych. Według szefa WindEurope to duże wyzwanie, ale i szansa dla europejskiej gospodarki. Elektryfikacja w oparciu o OZE to klucz do realizacji strategii dekarbonizacji.

Źródło: Euractiv.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.