Global Clean Air Summit 2017 – Forum dla czystego powietrza 2017

Zagrożenie płynące z zanieczyszczonego powietrza jest bolączką znaną niemal na całym świecie. Z tego też względu podejmowane są szeregi działań, mających na celu walkę z narastającym problemem. Jednym z nich jest Global Clean Air Summit – Forum dla czystego powietrza, które odbędzie się 27 listopada br. w Krakowie. Podczas konferencji zabiorą głos krajowe i zagraniczne autorytety w tej dziedzinie, w tym lekarze, politycy i przedstawiciele lokalnych inicjatyw zajmujących się walką ze smogiem.

Miasto Kraków rozda maseczki antysmogowe

Władze Krakowa mają świadomość wagi problemu, dlatego próbują uchronić mieszkańców przed jego skutkami – m.in. z tego względu miasto rozda 5 tysięcy masek antysmogowych osobom z dolegliwościami układu oddechowego. Powyższe środku ochronne będą rozdawane potrzebującym podczas wizyt w określonych poradniach pulmonologicznych. Maski będą dostępne w dwóch wersjach – dla dzieci oraz dla dorosłych. Ich głównym zadaniem jest ochrona mieszkańców miasta przed pyłkami PM10 oraz PM2.5, które wyrządzają płucom największą szkodę.

Kary za brak walki ze smogiem zostały nałożone na małopolskie gminy

Badanie zlecone przez małopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wykazały, że spośród 45. przebadanych gmin w aż 40. dopatrzono się uchybień związanych z zaniedbaniami jeszcze z lat 2013-2015, co oznacza, że od tego czasu poziom zawieszonych w powietrzu pyłów nie uległ na ich terenie zmniejszeniu. W związku z powyższym na 30 gmin nałożono kary finansowe, jednak nie były one dotkliwe – wynosiły od 10. do 30. tysięcy złotych, choć ustawa dopuszcza mandaty w wysokości nawet do 500 tys. zł.