„Lancet” publikuje szokujące dane

„Lancet” publikuje szokujące dane

Świat ulega coraz większemu skażeniu. Środowisko, w którym żyjemy, pomimo wielu innowacji oraz wdrażanych nowinek ekologicznych nie radzi sobie z coraz większą populacją. Wszechobecne odpady, pestycydy, konserwanty i chemiczne dodatki połączone z modyfikowana żywnością skutkują coraz większą liczbą zgonów oraz szeregiem chorób, na jakie każdy z nas jest narażony. Gwałtownie wzrastająca liczba chorych na raka jest tego najlepszym przykładem.

Na kwestię zanieczyszczenia środowiska zwróciło ostatnio uwagę czasopismo medyczne „Lancet”. W opublikowanych wynikach badań poinformowano bowiem, że problemy ekologiczne są odpowiedzialne za większą liczbę zgonów niż AIDS, gruźlica i malaria razem wzięte. Jedna na sześć umierających przedwcześnie osób odchodzi z powodu zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Zgony te powodują straty w wysokości 4,6 biliona dolarów rocznie. To 6,2 procent światowej gospodarki.

Epidemiolog Philip Landrigan, główny autor raportu i dziekan zdrowia w Icahn School of Medicine w Nowym Jorku, powiedział:

Zanieczyszczenie środowiska jest ogromnym problemem, jednak niewielu zdaje sobie z tego sprawę. Dane opublikowane w „Lancet” są pierwszymi informacjami kompleksowo uwzględniającymi wszystkie choroby i zgony spowodowane przez zatrute środowisko. Kraje rozwijające się – przede wszystkim w Azji i Afryce – narażają swoich obywateli z powodu braku systemów monitorowania zanieczyszczeń powietrza i gleby. W 2015 roku jeden na cztery (2,5 miliona) przedwczesnych zgonów w Indiach i jeden na pięć (1,8 miliona) przedwczesnych zgonów w Chinach były spowodowane chorobami związanymi ze skażeniem środowiska. W Bangladeszu, Pakistanie, Korei Północnej, Południowej Sudanie i na Haiti prawie jedna czwarta przedwczesnych zgonów jest spowodowana zanieczyszczeniem środowiska. W związku z tym nie powinien nikogo dziwić fakt, że to najubożsi najbardziej cierpią z powodu chorób spowodowanych skażeniem ekosystemu. Dziewięćdziesiąt dwa procent takich chorób występuje w krajach o niskim lub średnim dochodzie. Regulacje środowiskowe w tych państwach są słabsze, a technologie produkcyjne oparte na starych i nieekologicznych wzorcach. Bezpieczeństwo obywateli nie jest stawiane na pierwszym miejscu, ponieważ najbardziej liczy się wzrost gospodarczy. Osoby decyzyjne w tych krajach nie zdają sobie sprawy, że zanieczyszczenie szkodzi gospodarce. Ludzie chorzy lub martwi nie przyczyniają się do wzrostu gospodarczego”.

W celu określenia globalnego wpływu zanieczyszczeń autorzy raportu zastosowali metody nakreślone przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska.

Dziewięć milionów zgonów spowodowanych skażeniem ekosystemu to ostrożne wyliczenia badaczy, ale to wciąż piętnaście razy więcej niż liczba zabitych w wyniku wojen lub innych form przemocy oraz sześć razy więcej niż liczba zabitych w wypadkach drogowych.

Ernesto Sanchez-Triana, najlepszy specjalista ds. środowiska w Banku Światowym, powiedział:

Związek między zanieczyszczeniem środowiska a ubóstwem jest bardzo wyraźny. Kontrolowanie skażenia ekosystemu pomogłoby nam rozwiązać wiele innych problemów, od zmian klimatycznych po klęski głodu. Nie można ignorować tego związku”.