Liczba wniosków w programie „Mój Prąd” przekroczyła już 1,5 MW

W ciągu zaledwie dwóch tygodni trwania naboru w programie priorytetowym „Mój Prąd” liczba złożonych wniosków przekroczyła 1,5 MW i stale rośnie. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zaprezentował licznik wniosków.

Program priorytetowy „Mój Prąd” ma na celu wspieranie segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Wniosek, według danych z połowy września, złożyło już 270 osób, a łączna kwota, o jaką wystąpili inwestorzy, przekroczyła 1,3 mln zł. Ponad połowa wniosków została już zatwierdzona

Wdrożenie programu ma przyczynić się do dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i pomóc Polsce wywiązać się ze zobowiązań w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej i poprawy jakości powietrza. Według szacunków SBF POLSKA PV do końca czerwca 2019 roku w polskim systemie elektroenergetycznym mogło pracować ponad 92 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych. Z tej liczby 37,5 tys. to przyłączenia wykonane w pierwszym półroczu tego roku. Do końca roku możemy mieć w Polsce już ponad 190 tys. mikroinstalacji.