Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Międzynarodowy Dzień Bobrów. QUIZ

Międzynarodowy Dzień Bobrów. QUIZ

Międzynarodowy Dzień Bobrów przypadający na 7 kwietnia jest świętem, które ma na celu zwrócenie uwagi na rolę, jaką w przyrodzie odgrywają te wyjątkowe gryzonie. Choć przez wielu uważane są za szkodniki, bobry zapobiegają suszom, a nawet zmianom klimatu! W przygotowanym przez nas quizie możecie sprawdzić, ile wiecie o tych zwierzętach.

B1
Reklama

Międzynarodowy Dzień Bobrów po raz pierwszy obchodzony był w 2009 roku z inicjatywy amerykańskiej organizacji Beavers: Wetlands & Wildlife (BWW). Na święto bobrów wybrano 7 kwietnia – dzień urodzin Dorothy Richards (1894 -1985), amerykańskiej badaczki tych niesamowitych zwierząt. 

powered by Typeform

Bobry w Polsce

Od wieków polowano na bobry dla pozyskania ich delikatnego mięsa i futra. Czapki z bobrzego futerka sprzedawano nawet do Egiptu, a ich tłuszcz uznawany był za lek na wiele chorób. Bobry były własnością królewską, a prawo do polowania na nie przysługiwało jedynie nielicznym. Już na początku XI wieku Bolesław Chrobry zabronił polowania w podległych mu terenach łowieckich. 

Reklama

Po II wojnie światowej naukowcy stwierdzili, że w Polsce nie ma bobrów. Dlatego w 1948 i 1949 roku rozpoczęto odbudowę populacji. W tym celu sprowadzono z Woroneża (ZSRR) 26 bobrów, które trafiły do Gdańska Oliwy. Dzięki działaniom naukowców i ekologów bobry na powrót zadomowiły się w Polsce, a w wielu miejscach stały się gatunkiem pospolitym.

Bóbr – pożyteczny szkodnik

Bóbr w Polsce ciągle znajduje się na liście gatunków chronionych, jednak tylko częściowo – oznacza to, że przewidziana jest możliwość redukcji liczebności populacji. To niestety zdarza się coraz częściej – bobry poprzez budowę tam doprowadzają do zalewnia łąk, przekopując groble spuszczają wodę ze stawów rybnych, przez co wchodzą w kolizje z interesami ludzi.

Jednak chroniąc bobry, chronimy także wiele rzadkich i ginących gatunków roślin i zwierząt, zapobiegamy suszom, a nawet zmianom klimatu. Osuszanie mokradeł, któremu zapobiegają bobry, przyczynia się bowiem do uwalniana do atmosfery węgla zmagazynowanego w torfie. Wyższy poziom wody utrudnia także dostęp do zalanych części dolin, stwarzając miejsce do życia dla wielu gatunków, które nie tolerują działalności człowieka. Coraz częściej mówi się również o tym, że retencja wody, czyli zatrzymywanie i spowalnianie jej spływu, to najskuteczniejsze narzędzie walki z powodziami i suszą. A to właśnie bobry są prawdziwymi mistrzami retencji.

Źródła: bialystok.lasy.gov.pl, dziennikbaltycki.pl, natura2000.mircze.pl, woda.edu.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.