Mikrokogeneracja – skojarzona gospodarka elektryczna

Kogeneracja jest procesem technologicznym polegającym na skojarzonym produkowaniu energii elektrycznej i cieplnej. Jedną z odmian tego działania jest mikrokogeneracja, opierająca się na wykorzystywaniu urządzeń średniej oraz małej mocy. Szczegóły powyższego procesu przybliżył Łukasz Lis, pracownik Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.  

Fotowoltaika od Columbus Energy

Mikrokogeneracja, jak sama nazwa wskazuje, dzieli się na część mikro i na część kogeneracyjną. Kogeneracja sama w sobie jest to wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w jednym, skumulowanym procesie (…). Mikro – to jest dosyć prosta rzecz, czyli rozproszone źródło energii. Łącząc to razem, mamy urządzenie, które wytwarza energię elektryczną, ciepło i jest na tyle małe, abyśmy mogli zużyć te czynniki na miejscu. Co to powoduje? Powoduje to, że straty są znacznie mniejsze, ponieważ nie mamy strat w wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła oraz dużo mniejsze straty w przesyłaniu, a tak naprawdę strat przesyłowych nie mamy wcale. To powoduje znaczny wzrost sprawności instalacji, wzrost efektywności energetycznej, a co za tym idzie: zmniejszenie emisji zarówno pyłów, jak i CO2 – zauważył naukowiec.

Mikrokogenerację można wykorzystać na wiele sposobów. Jednym z najbardziej popularnych sposobów zastosowania tego zjawiska w praktyce jest wykorzystanie go w tych obiektach, które charakteryzują się stałym i równoczesnym zapotrzebowaniem na energię elektryczną oraz cieplną. Do takich placówek zaliczają się np. ośrodki edukacyjne, kompleksy sportowe, centra handlowe, szpitale, budynki użyteczności publicznej, ale także obiekty należące do prywatnych właścicieli.

Równie ważny jest wybór odpowiedniego układu kogeneracyjnego. Metodę wyboru takiego urządzenia przybliżył Piotr Zalewski, przedstawiciel Dachs Polska, firmy specjalizującej się m.in. w dystrybucji kogeneratorów.

Na co trzeba zwrócić przy doborze układu kogeneracyjnego uwagę, to przede wszystkim na to, czy układ jest oferowany przez firmę, która ma stały kontakt z producentem. [Jest to ważne] po to, żeby w przyszłości było wiadomo, że urządzenie kogeneracyjne będzie serwisowane (…). Większość tych urządzeń mikrokogeneracyjnych, które są stosowane obecnie, to urządzenia silnikowe, więc trzeba im zapewnić serwis, podobnie jak [ma to miejsce] w samochodzie – podkreślił specjalista.