Milion aut elektrycznych pojawi się na polskich drogach do 2025 r.

Branża motoryzacyjna należy do tych dziedzin gospodarki, w których najszybciej zachodzą zmiany. Temat możliwych dróg rozwoju oraz przyszłości elektromobilności przybliżył prof. Wojciech Dróżdż, wiceprezes ds. Innowacji i Logistyki przedsiębiorstwa Enea Operator.

Fotowoltaika od Columbus Energy

„Jestem przekonany o tym, że elektromobilność w Polsce będzie rozwijać się w sposób bardzo dynamiczny, w oparciu o technologie nasze, rodzime, w oparciu o potencjał polskich uczelni, w oparciu o środki pomocowe, które pozyskujemy w ramach funduszy badawczo-rozwojowych. Myślę, że w 2025 r. osiągniemy milion samochodów elektrycznych na polskich drogach, niekoniecznie polskiej produkcji, ale na pewno samochodów nowoczesnych, ekologicznych i nieemisyjnych”, podkreślił naukowiec.

Ogólnoświatowe trendy będą wymuszały na producentach największych marek samochodowych przechodzenie na pojazdy generujące bardzo niską lub nawet zerową emisję. Powyższe działanie widać wyraźnie m.in. na przykładzie wielu polskich miast, które coraz częściej decydują się na zakup niskoemisyjnych środków transportu. Także indywidualni klienci coraz przychylniej patrzą na samochody oparte na napędzie elektrycznym, jednak w tym przypadku jedną z najważniejszych barier blokujących rodzimych konsumentów przed nabyciem tak zwanego „elektryka” jest wciąż zbyt słaba dostępność do stacji ładowania tych pojazdów. Należy jednak podkreślić, że działania wielu polskich miast, gmin, a także wielkich koncernów zmierzają do tego, by zredukować powyższe ograniczenie.

„Megatrendy światowe w zakresie rozwoju motoryzacji wskazują na fakt, że motoryzacja będzie ulegała bardzo dużym przemianom. Z jednej strony powstaną samochody o napędzie wodorowym, z drugiej strony samochody o napędzie elektrycznym. Myślę, że potencjałem polskim jest to, aby kontynuować rozwój technologii elektrycznych i pierwszy samochód elektryczny, który powstanie w ramach ElectroMobility Poland będzie taką pierwszą iskierką, która pozwoli na dalszy rozwój technologii, a z czasem na rozwój innych modeli pojazdów elektrycznych”, powiedział przedstawiciel Enea Operator.

Prof. Wojciech Dróżdż jest kierownikiem Katedry Gospodarki Światowej Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się przede wszystkim w zakresie ekonomiki energetyki oraz w zarządzaniu bezpieczeństwem energetycznym.