ML System z wyższymi przychodami

ML System, wyspecjalizowana spółka technologiczna, będąca liderem polskiego rynku fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami (BIPV), wypracowała w okresie I-III kwartał 2018 r. 86,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, 11,2 mln zł EBITDA oraz 4,3 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost rok do roku odpowiednio o 237,5 proc., 60,5 proc. i 95,7 proc. Zarząd spółki liczy, że m.in. współpraca z lokalnymi partnerami w szybkim tempie przełoży się na większy udział eksportu w ogólnej sprzedaży.

– Fundamentem naszego wzrostu są inwestycje w badania i rozwój. W pierwszych trzech kwartałach 2018 r. przeznaczyliśmy na ten cel 4,3 mln zł, zaś łączne nakłady inwestycyjne wyniosły 10,7 mln zł. Niezmiennie pracujemy nad rozbudową miksu produktowego w kierunku asortymentu zapewniającego wyższą rentowność, tj. rozwiązań BIPV i Smart City – komentuje Dawid Cycoń, prezes zarządu ML System.

Fotowoltaika od Columbus Energy

– Jesteśmy w przededniu rewolucyjnych zmian na rynku budowlanym. Od stycznia 2019 r. zacznie obowiązywać dyrektywa unijna dotycząca obiektów publicznych, gdzie projekty nieuwzględniające elementów aktywnych, czyli np. rozwiązań BIPV, nie otrzymają pozwolenia na budowę. Dyrektywa obejmująca budynki indywidualne i komercyjne zacznie obowiązywać od 2021 r. Oczekujemy, że ML System będzie beneficjentem powyższych zmian legislacyjnych – dodaje Dawid Cycoń.

Podstawowe skonsolidowane dane finansowe za I-III kwartał 2018 r.

I-III kw. 2017 r.I-III kw. 2018 r.Dynamika
Przychody (mln zł)25,586,4337,5%
EBITDA (mln zł)6,911,2160,5%
Zysk netto (mln zł)2,14,3195,7%