Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Moje Ciepło

O projekcie: Głównym celem programu „Moje Ciepło” jest wsparcie w Polsce rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i energetyki prosumenckiej z zastosowaniem zeroemisyjnych źródeł ciepła w postaci pomp ciepła w domach jednorodzinnych. Dopłaty mają dotyczyć zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym, a przez to program będzie komplementarny wobec programu „Czyste Powietrze”.

Forma i kwota dofinansowania: 

  • 7 tys. zł – przy zakupie i montażu powietrznej pompy ciepła,
  • 21 tys. zł – przy zakupie i montażu gruntowej pompy ciepła,
  • jednocześnie dopłata uzyskana w ramach programu „Moje Ciepło” nie może przekroczyć 30% kosztów inwestycji.

Beneficjenci: 

  • beneficjentami programu „Moje Ciepło” będą osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele (odbiorcy końcowi) nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych,
  • z programu skorzystają także osoby, które już mają pompę ciepła. Można będzie bowiem uzyskać refundację kosztów kwalifikowanych poniesionych od dnia 1 stycznia 2021 roku,
  • program przeznaczony jest wyłącznie dla osób budujących nowe domy.

Chcąc wymienić posiadane źródło ciepła w starszym budynku na pompę ciepła, trzeba skorzystać z programu „Czyste Powietrze”, gdyż program „Moje Ciepło” nie daje takiej możliwości. Co więcej, na dopłaty do pomp ciepła mogą liczyć tylko właściciele lub współwłaściciele domów spełniających wymagające normy energooszczędności. Są one ostrzejsze niż te obowiązujące od 2021 roku.

Oznacza to, że dofinansowanie w zasadzie będzie przyznawane wyłącznie właścicielom budynków o najwyższym poziomie energooszczędności, czyli doskonale ocieplonych i wykorzystujących energię odnawialną, np. z wiatru, słońca czy biomasy.

Nabór wniosków i budżet: nowy program dopłat ma ruszyć w I lub II kwartale 2022 roku. Budżet to 600 mln zł pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego. Pieniądze będzie przyznawać Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). 

Dowiedz się więcej: