Najczęstsze powody odrzucania wniosków w programie „Mój Prąd”

Według stanu z 23 września liczba zatwierdzonych wniosków w programie „Mój Prąd” wyniosła 549 sztuk. Natomiast ok. 270 wniosków zostało odrzuconych. NFOŚiGW podaje najczęstsze powody braku ich akceptacji.

Program „Mój Prąd” ma wspierać segment mikroinstalacji fotowoltaicznych. Nabór wniosków trwa już od trzech tygodni. Liczba wypłaconych dotacji opiewa na kwotę 2 mln zł. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał informację, że ilość odrzuconych wniosków jest jednak bliska połowie liczby tych zaakceptowanych.

Fotowoltaika od Columbus Energy

NFOŚiGW podaje powody, dla których część wniosków zostaje rozpatrzona negatywnie. Najczęstszą przyczyną jest płatność dokonana przed 23.07.2019 – z tego powodu odrzuconych zostało 42% wniosków. Brak potwierdzenia przez OSD przyłączenia do sieci zdyskwalifikowało kolejnych 14%. 12,5% odrzucenia spowodował brak klauzuli informacyjnej dla wnioskodawców Programu priorytetowego „Mój Prąd”. Zaświadczenie OSD o przyłączeniu do sieci z datą przed 23.07.2019 oraz brak załączników lub druku wniosku – po 11%. Brak dowodu zapłaty faktury lub oświadczenia o dokonanej zapłacie wyeliminowało 9,5% złożonych podań.

Wnioskodawcy, którzy nie dopełnili odpowiednich formalności, mogą – po uzupełnieniu brakujących dokumentów – ponownie złożyć wniosek. Jednak 53% osób, których wniosek odrzucony został ze względu na płatność lub zaświadczenie OSD z datą sprzed 23.07.2019, nie ma szans na otrzymanie dotacji.