Najnowocześniejszy magazyn energii z modułami Tesla powstał w województwie podkarpackim

Rzepedź (woj. podkarpackie) może się pochwalić pierwszym w Polsce magazynem energii elektrycznej, który wykorzystuje moduły Powerpack Tesla. Za projekt odpowiada PGE Polska Grupa Energetyczna. 

Moduły Tesla zapewnią niezawodność dostaw

Magazyn energii o mocy ok. 2,1 MW i pojemności 4,2 MWh został zaprojektowany z myślą o niezawodności lokalnej sieci dystrybucyjnej. Kontenerowa, stacjonarna instalacja stanowi część projektu innowacyjnych usług sieciowych poprawiających jakość dostaw energii elektrycznej. Jego pomysłodawcą i realizatorem jest PGE Polska Grupa Energetyczna, we współpracy z PGE Dystrybucja. 

Magazyn energii skrojony na potrzeby odbiorców

Modułowy magazyn energii w Rzepedzi to pierwsza inwestycja w Europie Środkowej i Wschodniej, wykorzystująca moduły Tesla w lokalnej sieci elektroenergetycznej. Zastosowane rozwiązania modułowe zapewnią elastyczną pracę systemu elektroenergetycznego i zwiększą możliwości przyłączania źródeł odnawialnych

Prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna Wojciech Dąbrowski podkreśla, że nowa Strategia Grupy PGE zakłada budowę co najmniej 800 MW nowych magazynów energii do 2030 roku. Inwestycja w Rzepedzi ma być pierwszym krokiem do realizacji tego celu, natomiast kolejne projekty są już w fazie planowania. 

Jeszcze w tym roku składamy wniosek o określenie technicznych warunków przyłączenia do sieci magazynu energii elektrycznej w Żarnowcu o mocy 205 MW i pojemności 820 MWh. W styczniu projekt weźmie udział w certyfikacji ogólnej do rynku mocy. Dużym wyzwaniem dla projektów magazynowania energii jest rentowność oraz źródła finansowania. Dlatego duże nadzieje pokładamy w zmianach w obszarze regulacji, które mogą być zachętą inwestycyjną dla projektów magazynowania energii i jednocześnie pozwolą na lepsze wykorzystanie funduszy unijnych w transformacji energetycznej – dodaje Wojciech Dąbrowski. 

W wytwarzaniu energii elektrycznej coraz bardziej wzrasta udział źródeł odnawialnych. Trend ten będzie się utrzymywał, co spowoduje zwiększone zapotrzebowanie na technologię magazynowania energii. Powstałe do tej pory magazyny były wykonywane głównie w celach badawczych (R&D). Natomiast magazyn w województwie podkarpackim, jest pierwszą inwestycją dostosowaną do potrzeb odbiorców. Jego celem jest poprawa jakości energii oraz zapewnienie zasilania rezerwowego na wypadek awarii lub prac planowych. 

Za wykonanie projektu odpowiada firma Griffin Group Energy 

Przystępując do przetargu na budowę magazynu energii pod konkretne zapotrzebowanie PGE, wybieraliśmy technologię, która najefektywniej zrealizuje założone zadaniamówi wiceprezes zarządu Griffin Group Energy Dariusz Wawrzynów, i dodaje: Szukaliśmy sprawdzonego i rzetelnego partnera z doskonałymi referencjami oraz posiadającego masowe, biznesowe wdrożenia magazynów energii. Szczegółowa analiza rynku wskazała nam markę o światowej renomie, czyli firmę Tesla. Technologia zastosowana w Powerpack Tesla o pojemności 4 MWh, najlepiej odpowiadała inwestycji i spełniała założone przez nas warunki oraz standardy

Źródło: gkpge.pl