Nowe prawo wodne i leśne gospodarstwa węglowe to tematy drugiego dnia targów POL-ECO SYSTEM

„Polski pomysł na neutralność klimatyczną – leśne gospodarstwa węglowe” oraz „Nowe Prawo Wodne” to główne tematy drugiego dnia Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM. W panelach dyskusyjnych, które odbyły się 18 października 2017 r. w Poznaniu, udział wzięli minister środowiska prof. Jan Szyszko oraz wiceministrowie Mariusz Gajda, Andrzej Konieczny i Sławomir Mazurek.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Polski pomysł na neutralność klimatyczną – leśne gospodarstwa węglowe

Drugi dzień targów rozpoczął panel dotyczący leśnych gospodarstw węglowych. Uczestniczyli w nim m.in. minister środowiska prof. Jan Szyszko oraz wiceminister Andrzej Konieczny. Uczestnicy debaty dyskutowali na temat zwiększenia pochłaniania dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych przez lasy, dzięki pilotażowemu projektowi leśnych gospodarstw węglowych.

Minister środowiska prof. Jan Szyszko zwrócił uwagę, że koncepcja leśnych gospodarstw znalazła też odzwierciedlenie w wynegocjowanym w 2015 r. Porozumieniu Paryskim.

„Wpisanie lasów w treść załącznika do konwencji jakim jest Porozumienie Paryskie to duża zasługa Polski, a wdrażanie projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych przez Lasy Państwowe to przed wszystkim wypełnienie międzynarodowych zobowiązań” – podkreślił minister środowiska.

„Dzięki koncepcji leśnych gospodarstw węglowych możemy uzyskać postulowaną przez Porozumienie Parys. neutralność klimatyczną. Europa i świat powinny być zainteresowane tym projektem” – dodał.

Nowe Prawo Wodne

Tematem panelu „Nowe Prawo Wodne” było zrównoważone gospodarowanie wodami oraz system zgód wodnoprawnych. W dyskusji uczestniczył Mariusz Gajda, wiceminister środowiska, Iwona Koza, p.o. Prezes KZGW oraz Mateusz Balcerowicz, Dyrektor Departamentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska.

Wiceminister Gajda podkreślił, że wprowadzenie nowego prawa wodnego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków wobec Unii Europejskiej oraz zapewnienia racjonalnego gospodarowania wodami i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

„Polacy nie powinni obawiać się podwyżek cen wody. Dzięki nowemu Prawu wodnemu zostanie powołany organ regulujący rynek wody, aby zabezpieczyć interesy konsumentów” – powiedział wiceminister.

Pozostałe debaty

Drugiego dnia odbyły się również panele „Ekonomiczne aspekty gospodarki łowieckiej” w którym uczestniczyli m.in. minister środowiska prof. Jan Szyszko oraz wiceminister Andrzej Konieczny, ”Elektromobliność – w ramach realizacji projektu efektywność energetyczna poprzez rozwój elektromobliności w Polsce” z udziałem wiceministra Sławomir Mazurek oraz panel „Jakość Powietrza”.

O Targach POL-ECO-SYSTEM

Targi POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu, które potrwają do 19 października 2017 r., to jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych ochronie środowiska, w tym racjonalnej gospodarce zasobami. Uczestnicy mogą brać udział w spotkaniach, konferencjach i panelach dyskusyjnych, a także odwiedzać stoiska wystawców z różnych krajów.