Nowy program dla przedsiębiorców od NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracuje nowy program priorytetowy ukierunkowany na dofinansowanie projektów na wdrożenie i komercjalizację innowacyjnych technologii środowiskowych.

Jak informuje Fundusz, dofinansowanie będzie skierowane do przedsiębiorców, których projekty wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje w obszarach VII, XI i XII (zagadnienia związane m.in. ze zrównoważoną energetyką, odpadami oraz ochroną wód).

Fotowoltaika od Columbus Energy

Krajowe inteligentne specjalizacje zostały opracowane w celu koncentracji wsparcia na obszary, których rozwój przyczyni się do wzrostu innowacyjności i poprawy  konkurencyjności polskiej gospodarki. Beneficjentami programu będą przedsiębiorcy. W najbliższym czasie NFOŚiGW chce przeprowadzić spotkanie konsultacyjne poświęcone zasadom programu, które miałoby odbyć się w siedzibie NFOŚiGW. Szczegółowe informacje zostaną opublikowane wkrótce na stronie Funduszu.