O zielonej energii na targach Enex Nowa Energia w Kielcach

Zbliża się 22. edycja Targów Enex/Enex Nowa Energia – jednego z największych wydarzeń branży energetycznej w Polsce. Impreza odbywająca się pod koniec lutego w halach wystawienniczych Targów Kielce co roku przyciąga setki zwiedzających.

Targi Enex/Enex Nowa Energia skierowane są do osób i podmiotów planujących nawiązać współpracę z partnerami z gałęzi energetyki zawodowej oraz OZE. Gośćmi wydarzenia są przedstawiciele firm, zakładów energetycznych, producenci osprzętu i urządzeń dystrybuujących energię, a także specjaliści i naukowcy reprezentujący uczelnie techniczne. Wydarzenie spotyka się co roku z ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród przedsiębiorców, ale i samorządowców.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Tradycyjnie już targom towarzyszy szereg wydarzeń uzupełniających. Będzie to m.in. Forum Fotowoltaiczne Solar+ – ogólnopolska konferencja poświęcona branży PV skierowana do przedstawicieli branż fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych, inwestorów, władz samorządowych oraz pasjonatów energetyki słonecznej. Uczestnicy będą dyskutować między innymi o zasadach rozliczania prosumentów, podsumowaniu minionego i prognozach na bieżący rok, a także finansowaniu farm fotowoltaicznych i technologiach związanych z magazynowaniem energii.

Kolejnym wydarzeniem wartym odnotowania będzie XIII Ogólnopolskie Forum Pomp Ciepła i Technologii Grzewczej, stanowiące przegląd branżowych trendów rynkowych: od analiz, przez prezentację produktów i nowości aż po notowania cenowe. Okazją do szerszego omówienia problemów związanych z magazynami energii będzie natomiast tegoroczna konferencja Energia PL. Będzie to dwudniowe wydarzenie w całości poświęcone tematyce magazynowania energii, zwłaszcza w odniesieniu do Rynku Energetyki oraz elektromobilności. Szczególna uwaga poświęcona zostanie szybkiemu ładowaniu pojazdów.

Pod honorowym patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii odbędzie się VII Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC). Jego hasło przewodnie to „Dom bez rachunków”. Głównym tematem kongresu mają być domowe instalacje pomp ciepła i fotowoltaiki. W trakcie kongresu przedstawione zostaną ponadto najświeższe informacje o programie „Czyste Powietrze”. W panelu poświęconym temu programowi weźmie udział minister Piotr Woźny, pełnomocnik premiera ds. programu „Czyste Powietrze”.

Targi Enex/Enex Nowa Energia odbędą się w Targach Kielce w dniach 27-28 lutego.