Opłaty za energię wzrosną?

W ostatnim czasie głośno było w Polsce o opłacie paliwowej. Wiele wskazuje na to, że wkrótce zostanie przyjęta kolejna odpłatność, która także uderzy po kieszeni zwykłych obywateli. Wszystko przez ustawę o rynku mocy. Na początku lipca trafiła ona do Sejmu. Może pociągnąć za sobą wprowadzenie tzw. opłaty mocowej, zwiększającej rachunki za energię elektryczną.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Opłata mocowa ma zabezpieczać przed niedoborem energii, jednocześnie pomagając w modernizacji elektrowni, tak by spełniały one nowe standardy. Wszystko po to, by nie powtórzył się scenariusz sprzed dwóch lat, kiedy to w lecie doszło blackoutu – rozległej awarii systemu elektroenergetycznego. Aby zabezpieczyć państwo przed niedoborem energii elektrycznej na dużą skalę, wprowadzono wówczas pewne ograniczenia dla przedsiębiorstw. Pieniądze z opłaty mocowej mają być przekazywane elektrowniom, by wspomóc modernizację i zwiększyć konkurencyjność. Jak przypominają projektodawcy, na rynku istnieje duża konkurencja rodząca niskie ceny rynkowe, a to powoduje również niskie wpływy. Główną przyczyną konkurencyjności jest rozwój odnawialnych źródeł energii, z którymi polski rząd nie wiążę żadnych nowych inwestycji.

Na razie nie określono wysokości opłaty mocowej. Wiadomo, że będzie pokrywać ją odbiorca w cyklu miesięcznym, przy stałej kwocie. Szacuje się jednak, że nie przekroczy ona dziesięciu złotych miesięcznie, co powinno zagwarantować wpływy w wysokości nawet jednego miliarda złotych rocznie. Opłata mocowa ma pojawić się na rachunkach dopiero w 2021 roku, dlatego wszelkie ustalenia mogą się jeszcze zmienić.