Ministerstwo Środowiska: Organizacja COP24 w Polsce tematem rozmów wiceministra Sałka w Bonn

W trakcie drugiego tygodnia 46. sesji Organu Pomocniczego ds. Wdrożeń i Doradztwa Naukowo-Technicznego oraz 3. części 1. sesji Grupy Roboczej ds. Porozumienia Paryskiego w Bonn wiceminister środowiska Paweł Sałek odbył szereg rozmów bilateralnych.Wiceszef resortu środowiska spotkał się m.in. z delegacją Japonii, Kanady, Brazylii oraz Wielkiej Brytanii. Głównym tematem rozmów była organizacja w Polsce w 2018 r. 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (tzw. COP – Conferences of the Parties). Rozmowy dotyczyły także Porozumienia Paryskiego, leśnictwa oraz polityki Unii Europejskiej.

Wiceminister Sałek spotkał się również z ambasador klimatyczną Fidżi Nazhat Shameem Khan. W 2017 r. Fidżi będzie przewodniczyć obradom COP23.

Fotowoltaika od Columbus Energy

„Obu krajom zależy na ochronie klimatu i sprawnej organizacji Konferencji Klimatycznych ONZ, dlatego niezbędna jest współpraca w tym zakresie” – podkreślił wiceminister Sałek.

Źródło: Ministerstwo Środowiska