Wyjścia Smoga – inicjatywa mieszkańców Rybnika

Co roku z powodu zanieczyszczonego powietrza w Polsce przedwcześnie umiera ok. 45 tys. osób. Oznacza to, że w Rybniku co dwa dni umiera jedna osoba. Akcja Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku pod nazwą Wyjście Smoga, ma na celu zwrócenie uwagi rybniczan na katastrofalną jakość powietrza w mieście.

Specjalnie dla portalu Świat OZE, o akcji WyjścieSmoga.pl opowiada Emil Nagalewski z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Zła jakość powietrza w Rybniku wynika przede wszystkim ze sposobu ogrzewania domów przez samych rybniczan. Wskazuje na to silny wzrost stężeń w miesiącach grzewczych, czyli od października do marca. Główną przyczyną zanieczyszczeń jest spalanie niskiej jakości węgla (muł, flot) i nierzadko także śmieci w niewydajnych kotłach i piecach domowych. Zbyt często jest to skutek nieprawidłowego spalania – z dostępem zbyt małej ilości powietrza.

W raporcie WHO z 2014 r. (Ambient Air Pollution Database), w którym sklasyfikowano 1524 miasta z całego świata, Rybnik zajął niechlubne piąte miejsce w Europie pod względem zanieczyszczenia powietrza pyłem.W 2014 roku przez 115 dni były przekroczone dopuszczalne stężenie dobowe pyłu PM10. Według prawa normy te mogą być przekraczane jedynie przez 35 dni w roku.

Najbardziej dramatyczną sytuację pod względem zanieczyszczenia powietrza PM10 odnotowano w grudniu 2012 r. Rekordowy pomiar został dokonany 8 grudnia o godzinie 10:00 i wyniósł 1398 μg/m3! Warto zwrócić uwagę, że dopuszczalny dobowy poziom stężeń pyłu PM10 wynosi 50 µg/m3.

Szczególnie szkodliwym składnikiem rybnickiego powietrza w okresie grzewczym jest rakotwórczy i mutagenny benzo(a)piren. Jego stężenia w Rybniku należą do najwyższych w Polsce i Europie, 15-krotnie przekraczając dozwoloną roczną normę. Jego docelowa zawartość w powietrzu wynosi 1 ng/m3. W Rybniku śr. roczne stężenie tego węglowodoru w latach 2010-2014 wyniosło aż 14,6 ng/m3.

Skąd czerpać informacje o zanieczyszczeniach? Co możesz zrobić dla zdrowia swojego i swoich najbliższych, jeśli poziom zanieczyszczenia powietrza jest wysoki? Co robić, gdy sąsiad pali śmieci? Odpowiedź znajdziesz na stronie www.wyjsciesmoga.pl.

Akcja CRIS realizowana jest przy wsparciu Urzędu Miasta Rybnika. Projekt jest współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.