„Orli Staw”, czyli odzyskiwanie odpadów połączone z edukacją

W Polsce coraz częściej powstają inwestycje służące do odzyskiwania odpadów komunalnych. Jedną z nich jest Zakład Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Cekowie, a specyfikę tego obiektu przybliżył Piotr Szewczyk, zastępca dyrektora ds. technicznych i utrzymania ruchu ZUOK „Orli Staw”.

Fotowoltaika od Columbus Energy

„Zakład jest instalacją regionalną, czyli obsługującą dany region. Obsługujemy ponad 300 tys. mieszkańców, przyjmujemy i zagospodarujemy zgodnie z zasadami ochrony środowiska wszystkie odpady komunalne wytwarzane na naszym terenie. Te, które do nas trafią, sortujemy. Odpady biologiczne przetwarzamy w taki sposób, aby były bezpieczne dla środowiska, wytwarzając polepszacz glebowy, który posiada certyfikat dopuszczenia do stosowania, czyli może być sprzedawany i wprowadzany jako produkt na rynek”, powiedział Piotr Szewczyk.

Zakład Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” gromadzi i przetwarza odpady pochodzące od mieszkańców 6 miast, takich jak: Kalisz, Turek, Sieradz, Tuliszków, Dobra i Warta, a także 16 gmin, wśród których znajdują się m.in. Brzeziny, Mycielin, Ceków Kolonia, Blizanów, Lisków, Kawęczyn i Opatówek. Jest to obszar o łącznej powierzchni wynoszącej ok. 2000 km2. Od początku działalności w 2006 r. aż do roku bieżącego na terenie zakładu przetworzono już ponad 800 tys. ton odpadów.

Na terenie „Orlego Stawu” znajdują się m.in. hale przyjęcia i sortowania odpadów oraz kompostowania intensywnego, place dojrzewania oraz doczyszczania kompostu, magazyn surowców wtórnych oraz segment, w którym przerabia się odpady budowlane. W najbliższych latach planowana jest gruntowna modernizacja zakładu. Wśród planowanych inwestycji znajduje się m.in. budowa instalacji fermentacji odpadów selektywnie zbieranych, co stanie się podstawą do wytwarzania energii odnawialnej.

Przedstawiciel ZUOK „Orli Staw” zwraca uwagę nie tylko na znaczenie samej oczyszczalni, ale podkreśla również aspekt edukacyjny w trosce o poprawę świadomości ekologicznej i promowanie właściwych postaw.

„Edukacja jest jednym z naszych nie tyle obowiązków, ale przyjemności (…). Mamy dwa centra edukacyjne – jedno na terenie zakładu, drugie na terenie stacji przeładunkowej odpadów w Sieradzu, gdzie przeszkalamy, prowadzimy lekcje edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych w dość dużej ilości – jest to kilka tysięcy osób rocznie”, powiedział przedstawiciel ZUOK „Orli Staw”.