Pepsi, Unilever oraz Nestle oskarżone o niszczenie lasów tropikalnych

W ostatnim czasie Francja podjęła działania mające na celu powstrzymanie francuskich firm przed wykorzystywaniem oleju palmowego, pod karą zwiększonego opodatkowania. Decyzję tę motywowano chęcią ochrony lasów tropikalnych, które są regularnie niszczone przez największe koncerny.

Kilka z nich – Unilever, PepsiCo i Nestlé – zostało oskarżonych przez ekologów o degradację lasów tropikalnych. Przedsiębiorstwa te wykorzystują w swoich produktach olej palmowy uzyskiwany z palm z malezyjskiej Sumatry. W wyniku tego procederu tamtejsze lasy zostały wykarczowane. Doprowadziło to do wylesienia bardzo dużych obszarów, a co za tym idzie, do zniszczenia terytoriów będących siedliskiem wielu gatunków zwierząt, m.in. orangutanów oraz tygrysów.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Z powodu degradacji środowiska naturalnego zwierzęta są w większym stopniu narażone na kłusownictwo, bowiem ich naturalne korytarze, którymi się przemieszczały, zostały bezpowrotnie zniszczone.

PepsiCo broni się przed tymi zarzutami, twierdząc, że firma kupowała olej od kontrahentów, na których decyzje nie ma wpływu. Mimo wszystko amerykańskie przedsiębiorstwo podjęło śledztwo, dlatego pod lupę zostaną wzięci dotychczasowi dostawcy oleju palmowego. Podobne stanowiska przedstawiły pozostałe dwa koncerny, Nestlé oraz Unilever. Dostrzegają one istotę problemu wylesiania lasów tropikalnych, lecz nie widzą w tym bezpośrednio swojej winy.