PGE łączy spółki OZE

W dniu 31 sierpnia 2015 r. przez PGE Energia Odnawialna S.A. przyjęła plan połączenia ze spółkami PGE Energia Natury Kappa Sp. z o.o.,  PGE Energia Natury Bukowo Sp. z o.o.,  PGE Energia Natury Karnice Sp. z o.o., oraz PGE Energia Natury Olecko Sp. z o.o.

Połączenie nastąpi poprzez przejęcie PGE Energia Natury Kappa, PGE Energia Natury Bukowo, PGE Energia Natury Karnice, oraz PGE Energia Natury Olecko przez PGE EO. Plan połączenia uzgodniony został pomiędzy PGE Energia Odnawialna S.A. jako spółką przejmującą a PGE Energia Natury Kappa Sp. z o.o.,  PGE Energia Natury Bukowo Sp. z o.o.,  PGE Energia Natury Karnice Sp. z o.o., oraz PGE Energia Natury Olecko Sp. z o.o. jako spółkami przejmowanymi.

Spółki przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzania ich likwidacji. Celem połączenia spółek jest optymalizacja i uproszczenie struktury właścicielskiej. Na stronie internetowej PGE Energia Odnawialna został udostępniony plan przejęcia i związane z nim dokumenty.