Plan rozwoju domowych instalacji do wytwarzania ciepła z OZE do 2030 roku

Trwające od czerwca prace nad „Krajowym Planem Rozwoju Domowych Instalacji do Wytwarzania Ciepła z OZE do 2030 r.” spotykają się z dużym zainteresowaniem sektora OZE, przedstawicieli rządu oraz lokalnych organów samorządowych. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła jest istotny z punktu widzenia całej gospodarki. Obowiązujące w Polsce regulacje niestety nie wspierają produkcji ciepła z OZE ze źródeł rozproszonych. Sytuacja ta już wkrótce może się zmienić, za sprawą oddolnej inicjatywy stworzenia nowego planu rozwoju.

Konsorcjum obejmujące 14 firm i organizacji zleciło wykonanie analizy, za którą odpowiedzialny jest Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO). Konsorcjum współpracuje z wieloma instytucjami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami z obszaru efektywności energetycznej, np. z Instytutem Ekonomiki Środowiska i Krajową Agencją Poszanowania Energii. Prace nad dokumentem trwają już od czerwca, prezentacja wyników i rekomendacji odbędzie się w listopadzie br.

Obszar opracowania obejmie technologie i urządzenia takie jak: kolektory słoneczne, kotły na biomasę, pompy ciepła, geotermia płytka, systemy kogeneracyjne na biopłyny, magazyny ciepła oraz technologie hybrydowe OZE (w obszarze nowych budynków fotowoltaika i pompy ciepła, w obszarze starszych budynków, hybrydowe pompy ciepła, kolektory słoneczne i automatyczne kotły na biomasę oraz magazyny ciepła itp.). Opracowanie ma dotyczyć budynków mieszkalnych i zabudowy poza obszarem działania sieci ciepłowniczych, ale też współpracujących z siecią ciepłowniczą, jak np. kolektory słoneczne. W ramach opracowania w szczególności zostaną uwzględnione obszary aplikacji źródeł ciepła z OZE służące ograniczaniu niskiej emisji.

Zgodnie z zapowiedziami Konsorcjum projektu, raport zostanie skonsultowany z całym sektorem OZE i przedstawicielami rządu i administracji. Ponadto do procesu konsultacji przygotowywanego dokumentu zostały zaproszone m.in. Urzędy Marszałkowskie. Pomysł stworzenia „Krajowego Planu Rozwoju Domowych Instalacji do Wytwarzania Ciepła z OZE do 2030 r.” spotkał się z pozytywnym przyjęciem i sporym zainteresowaniem. Kilka Urzędów Marszałkowskich wyraziło już chęć współpracy w zakresie konsultacji opracowania, podkreślając jego rolę i konieczność wdrożenia efektywnych i wydajnych instrumentów wsparcia dla rozwoju energetyki odnawialnej. Po konsultacjach „Krajowy Plan Rozwoju Domowych Instalacji do Wytwarzania Ciepła z OZE do 2030 r.” zostanie przekazany do wykorzystania do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ministerstw i urzędów odpowiedzianych za kształtowanie przepisów i systemów wsparcia OZE oraz do zarządów województw, które dysponują instrumentami prawnymi i ekonomicznymi na rzecz upowszechnienia szerokiego wykorzystania ciepła z OZE.

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

Technologia druku paneli słonecznych gotowa do komercjalizacji

Następny artykuł

Niewykorzystany potencjał biogazu w Polsce

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: ,