Podkarpackie gminy stawiają na instalacje fotowoltaiczne

Czy Podkarpacie może w niedługim czasie stać się fotowoltaicznym liderem na mapie Polski? Za sprawą dobrego nasłonecznienia oraz lokalnych inicjatyw jest duże prawdopodobieństwo, że tak się stanie, tym bardziej że ruszył pełną parą pilotażowy program wyposażenia budynków użyteczności publicznej w instalacje fotowoltaiczne.

Projekt jest realizowany dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, który zrzesza 22 gminy położone na obszarze województwa małopolskiego i podkarpackiego. Swoim zasięgiem obejmuje 2 tys. km2 na zamieszkiwanych przez 280 tys. mieszkańców. Nowe instalacje otrzymać ma łącznie czterdzieści pięć obiektów na terenie: Jasła, Szerzyny, Szebni, Trzcinicy oraz Gminy Czarna i Gminy Dębica.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Realizacją projektu zajmuje się firma FreeVolt z Bydgoszczy, a łączna moc nominalna zakładanej instalacji wynieść ma 802,1 kWp. Większość kosztów związanych z projektem (3,8 mln złotych) ponosi szwajcarsko-polski Program Współpracy przy 25% udziale gmin.

Podczas instalacji zastosowano moduły fotowoltaiczne SmartWire, działające w oparciu o innowacyjną technologię, pozwalające na osiąganie wyższych uzysków z 1m2, zmniejszenie wpływu zacienienia oraz odporność na mikropęknięcia. Ponadto przy realizacji projektu użyto również modeli typu „glass-glass” – tłumaczy Łukasz Nowiński, współwłaściciel firmy FreeVolt.

Instalacja OZE poprawi jakość życia mieszkańców naszych gmin, przyczyni się także do większej ochrony środowiska oraz podniesienia jakości ekonomicznej rodzin. Ponadto spowoduje niższe koszty energii elektrycznej w obiektach użyteczności publicznej, a przy tym, co jest niezwykle istotne, zwiększy świadomość istnienia rozwiązań OZE. Chcemy zaszczepić wśród naszych mieszkańców modę na energię odnawialną, jako alternatywę dla tradycyjnych metod ogrzewania domów – wylicza zalety inwestycji Maria Lignar, Dyrektor Biura Związku.

Dzięki dotychczasowej udanej współpracy zrzeszonych gmin udało się doprowadzić do finalizacji projekty o łącznej sumie 340 mln złotych.