Recykling odpadów z fotowoltaiki podstawą nowych paneli fotowoltaicznych?

W ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy CABRISS opracowano metody odzyskiwania cennych materiałów z odpadów fotowoltaicznych. Można wykorzystać je powtórnie do produkcji systemów PV. Zgodnie z dyrektywą UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), 85% odpadów fotowoltaicznych musi być odzyskanych, a 80% poddanych recyklingowi.

Ogromne instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe sprowadzą roślinność na Saharę?

Przejście z paliw kopalnych na energię odnawialną jest ważnym i niezbędnym krokiem w kierunku zapobiegania zmianom klimatycznym na Ziemi. Jednak w staraniach ekologicznych należy także pamiętać, że mogą pojawić się różne ich konsekwencje. Masowe wdrażanie technologii odnawialnych może wpłynąć na otaczający nas klimat.