Ogromne instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe sprowadzą roślinność na Saharę?

Przejście z paliw kopalnych na energię odnawialną jest ważnym i niezbędnym krokiem w kierunku zapobiegania zmianom klimatycznym na Ziemi. Jednak w staraniach ekologicznych należy także pamiętać, że mogą pojawić się różne ich konsekwencje. Masowe wdrażanie technologii odnawialnych może wpłynąć na otaczający nas klimat.

Nowe testy trackerów słonecznych

Korzyści z umieszczania bifacjalnych, dwustronnych paneli słonecznych na trackerach jednoosiowych stają się powszechnie znane. W teorii za ich pomocą możliwe jest osiągnięcie od 5 do 50% zwiększenia wydajności konwersji w porównaniu z zwykłymi panelami. Niestety, realnie zbierane dane, które mogą nakreślić rzeczywiste zyski energetyczne panelu dwustronnego na trackerze, są trudne do zdobycia, a dostępne dane zazwyczaj opisują testy na małą skalę w ściśle określonych warunkach.

Włoska Lombardia przeznaczy kolejne 3 miliony euro na energię słoneczną i magazyny energii

W zeszłym roku Lombardia przeznaczyła na instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii 4 miliony euro w systemie dofinansowań. Teraz w planach uruchomione zostały dodatkowe fundusze – kolejne 3 miliony euro. Dotacje w wysokości do 3000 euro będą w stanie pokryć do 50% kosztów zakupu i wdrożenia systemu magazynowania energii. Jest jednak jeden kluczowy warunek pozyskania funduszy – projekt musi uwzględniać połączenie magazynu z instalacją fotowoltaiczną nie przekraczającą mocy 20 kW.