Polska i Białoruś wspólnie zadbają o regulację biegu rzeki Narewki w Puszczy Białowieskiej

Przedstawiciele polskiej i białoruskiej części Puszczy Białowieskiej zebrali się, by wspólnie debatować nad projektem renaturalizacji biegu Narewki, rzeki płynącej w całości po terenie puszczy. Celem tej inicjatywy jest poprawa sytuacji hydrologicznej tego bezcennego ekosystemu.

Spotkania poświęcone decyzjom uregulowania biegu Narewki odbyły się 5 i 6 grudnia 2019 r. po białostockiej stronie Puszczy Białowieskiej. W skład polskiej delegacji weszli: dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego Michał Krzysiak, przedstawiciele Lasów Państwowych, a także członkowie organizacji społecznych. Białoruską stronę reprezentowały władze Parku Narodowego „Puszcza Białowieska”, pracownicy naukowi oraz społecznicy. 

Fotowoltaika od Columbus Energy

– Jeśli spojrzymy na mapę, zobaczymy, że polski i białoruski parki narodowe są nanizane na tę rzekę. Dlatego projekt renaturalizacji Narewki ma ważny aspekt transgraniczny. Chcemy, by projekt ten można było uznać za pokazowy, interesujący nie tylko dla naukowców, ale też turystów – powiedział Alaksandr Bury, cytowany przez portal Dobrewiadomosci.net.pl.

Koryto Narewki wielokrotnie było poddawane procesowi regulacji. Już od XVI wieku rzeką spławiano towary, głównie pochodzące z tych obszarów drewno: sośninę i buczynę służące do budowy okrętów. Regulację koryta Narewki wykonywano w drugiej połowie wieku XVIII i wieku XIX. Przeprowadzone wówczas modyfikacje spowodowały szybszy odpływ wód rzeki, co przełożyło się na obniżenie ich poziomu. Z tego względu w 1894 r. na Narewce wybudowano tamę ze śluzą. Ostatnia dotychczasowa regulacja koryta Narewki miała miejsce w latach 60. XX wieku.

– W ostatnich latach zgubny efekt melioracji na terenie parku narodowego stał się bardziej widoczny w związku ze zmianami klimatu. Obniża się poziom wód gruntowych. Wiosną życiodajna wilgoć przestała zbierać się w puszczy we wcześniejszych objętościach. Skutkuje to masowym wysychaniem lasów świerkowych i jesionowych po białoruskiej i polskiej stronie. Puszcza Białowieska to jeden las – zauważył Alaksandr Winczewski, dyrektor białoruskiej organizacji Ochrona Ptaków Ojczyzny (APB), którego wypowiedź przywołał portal Dobrewiadomosci.net.pl.

Narewka to lewostronny dopływ Narwi. Znajduje się na pograniczu polsko-białoruskim. Długość Narewki wynosi 61,1 km, z czego 39,4 km znajduje się na terenie Polski. Rzeka niemal w całości przepływa przez Puszczę Białowieską, dzieląc jej obszar na dwie części. Dorzecze Narewki rozpościera się na terenie 710,7 km2, z czego 380 km2 wchodzi w skład Puszczy Białowieskiej. 

fot: GreenBelarus.info