Polska wykorzystuje mniej niż jedną trzecią swoich zasobów geotermalnych

W latach 1995–2018 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej przeznaczył na dofinansowania do prac badawczo-rozpoznawczych wód geotermalnych w naszym kraju łącznie 219 milionów złotych. Sumaryczny koszt tych prac sięgnął 273 milionów.

W latach 2016-2018 NFOŚiGW dofinansował siedem projektów geotermalnych w: Kole, Turku, Sieradzu, Lądku Zdrój, Sochaczewie, Tomaszowie Mazowieckim i w Szaflarach. Łączna wartość tych dofinansowań to ponad 133 miliony złotych, ale to jednak za mało.

Fotowoltaika od Columbus Energy

W Polsce obecnie przy wykonanych ponad 20 odwiertach wykorzystujemy 30% potencjału geotermalnego kraju”, ocenia Dominik Bąk, wiceprezes NFOŚiGW. „Geotermia może być konkurencją dla tradycyjnych ciepłowni”.

Jak wyjaśnia Bąk, nowe odwierty są bardzo ciekawe z punktu widzenia energetyki. Łącznie z tych ciepłowni wygenerować można 60 MW ciepła. Największa instalacja tego rodzaju, która powstanie w Szaflarach, ma mieć moc 18 MW. Potencjał produkcyjny tych systemów szacuje się na około 470 MWh.

Ten potencjał odpowiada 20-30 farmom wiatrowym średniej wielkości”, mówi wiceprezes NFOŚiGW. Zauważa również, że taka ilość energii to około 180 tysięcy ton dwutlenku węgla, które nie zostaną wprowadzone do atmosfery.

W Polsce w tej chwili wykorzystujemy 30% potencjału geotermalnego”, mówi Bąk. Jednak NFOŚiGW nadal posiada odpowiednie pieniądze na dofinansowywanie tego rodzaju projektów. Najprawdopodobniej w styczniu przyszłego roku uruchomiony zostanie specjalny konkurs na wnioski o dofinansowania dla ciepłowni geotermalnych.

Dodatkowo, jak zwraca uwagę Piotr Woźny, inny wiceprezes NFOŚiGW, energia z geotermii może finansowo konkurować np. z gazową. Istnieją w kraju takie miejsca, jak Podhale, gdzie źródła te pokrywają 40% zapotrzebowani miast na ciepło, a np. mieszkańcy Zakopanego dzięki nim płacą niższe rachunki za ogrzewanie.

Jednakże, jak zwraca uwagę wiceprezes NFOŚiGW, nie wszędzie takie rozwiązanie się sprawdzi. Wiele zależy od głębokości ulokowania pokładów wód geotermalnych czy ich składu mineralnego.

źródło: wnp.pl