Polskie systemy ciepłownicze niewydolne. Co robić?

Polskie systemy ciepłownicze niewydolne. Co robić?

88% systemów w naszym kraju jest nieefektywnych. Podczas konferencji “Ciepła zmiana. Jak zreformować polski sektor ciepłowniczy?” eksperci debatowali nad rozwiązaniem tego problemu. 

W dużym stopniu polska energetyka jest pod kontrolą spółek gazowniczych i elektroenergetycznych. Z kolei ciepłownictwo jest rozproszone i każdy region ma własne lokalne problemy. Piotr Woźny, prezes NFOŚiGW zauważa, że to systemy pozamiejskie zmagają się z niewydolnością. Co gorsza, nie są one w stanie otrzymać jakiegokolwiek dofinansowania ze środków publicznych, a władza centralna nie zwraca większej uwagi na ten problem.

Z danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że w Polsce zarejestrowano 520 systemów ciepłowniczych. Niestety, aż 463 wykazuje niewydolność. Problemy pojawiają się w małych miejscowościach, gdzie koszty ciepła są bardzo wysokie. W porównaniu z miastami, produkują one aż o 1,5 raza mniej ciepła. Co więcej, takie powiaty nie mają dużych budżetów i zmagają się z brakiem odpowiedniej kadry, która mogłaby opracować modernizacje.

-Mamy do czynienia z takim paradoksem, który powoduje, że mieszkaniec Warszawy za ciepło systemowe płaci mniej niż mieszkaniec mniejszego miasta – powiedział Piotr Woźny.

Brak pieniędzy wkrótce będzie bardzo dotkliwy. Za 10 lat wygaśnie możliwość otrzymywania darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Potem samorządy będą musiały za nie płacić. Problem, zdaniem Woźnego, wybuchnie już w 2022 roku.

-To jest ostatni czas, żeby zacząć o tym rozmawiać, szczególnie, że jesteśmy w przededniu rozpatrywania nowej unijnej perspektywy finansowej i wydaje mi się, że stoimy przed koniecznością naświetlenia Komisji Europejskiej problemów polskiego ciepłownictwa. A to jest sektor, w którym są potrzebne gigantyczne pieniądze, by przeprowadzić jego transformację – podkreśla szef NFOŚiGW.

Jednym z miast, które boryka się z problemem niewydolności systemu ciepłowniczego, jest Chełm. By przeprowadzić tam całkowitą modernizację, potrzeba nawet 90 milionów złotych.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.