Ponad 70 MW nowych mocy w mikroinstalacjach w Polsce w zeszłym roku

Ponad 70 MW nowych mocy w mikroinstalacjach w Polsce w zeszłym roku

Do sieci czterech największych operatorów sieci energetycznych w zeszłym roku podłączono tysiące mikroinstalacji OZE. Łączna moc dołączonych systemów wyniosła 71,2 MW. Najwięcej przyłączonych systemów to instalacje fotowoltaiczne.

Tauron Dystrybucja podaje, że do ich sieci w 2016 roku podłączonych zostało około 3700 mikroinstalacji. Ogromna większość – 99% systemów – to mikroinstalacje fotowoltaiczne. Łączna moc dołączonych w zeszłym roku mikroinstalacji do sieci Taurona wyniosła 22 MW. Ten operator w swojej sieci ma obecnie około 4900 tego rodzaju systemów, o całkowitej mocy równej około 30 MW.

Do sieci Enea Operator w zeszłym roku dołączono około 11,9 MW nowych mocy OZE, spośród których 99,45% to systemy fotowoltaiczne. Jak podał operator pod koniec 2016 roku do jego sieci przesyłowej podłączonych było 16,818 MW mocy mikroinstalacji OZE.

Trzeci z operatorów – PGE Dystrybucja – do swojej sieci dołączył w 2016 roku 4089 nowych mikroinstalacji zgłoszonych głównie przez wytwórców. Całkowita nowa moc w sieci to 23,55. 99,41% tych mocy to instalacje fotowoltaiczne.

Energa Operator, czwarty z największych polskich operatorów, dołączył w zeszłym roku do swojej sieci 13,8 MW nowych mocy. 98,55% z nich stanowiły systemy fotowoltaiczne. Pod koniec roku łączna moc mikroinstalacji OZE w sieci Energi wyniosła niemalże 21 MW.