Powstała Koalicja na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio

W ostatnich dniach listopada bieżącego roku została powołana do życia Koalicja na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio. Jej celem jest tworzenie inicjatyw służących budowie tego segmentu rynku, wspieranie jego rozwoju, a także prowadzenie działalności służącej zwiększaniu świadomości konsumentów na temat zdrowej żywności i właściwego żywienia. Koalicji patronuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Powyższe działanie stanowi odpowiedź na kryzys, z jakim obecnie zmaga się polski rynek żywności bio. Według badań przeprowadzonych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ilość upraw ekologicznych stopniowo spada, zmniejsza się także wielkość powierzchni przeznaczonych na tego typu uprawy – obecnie wynosi ona 500 tys. hektarów. Sprzedaż produktów z certyfikatem bio wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie, co jest możliwe za sprawą zwiększonego importu tych towarów.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Polscy rolnicy trudniący się ekologicznymi uprawami natykają się również na szereg barier uniemożliwiających rozwój ich gospodarstw i zwiększenie upraw. Poprawa powyższej sytuacji wymaga podjęcia szeregu działań, wśród których do najważniejszych zalicza się pomoc rodzimym rolnikom. Jest to właśnie jeden z celów, jaki stawia sobie nowo utworzona Koalicja na rzecz Rozwoju Rynku Bio.

„Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi chce kompleksowo zająć się zagadnieniem rynku ekologicznego, jestem bowiem przekonany, że to doskonały plan dla polskiej wsi. Aby pomóc rolnikom chcemy podejmować działania w zakresie ułatwienia procesu certyfikacji oraz uproszczenia procedur i niezbędnych ram prawnych. Naszym celem jest wspieranie przetwórców oraz handlu detalicznego w zakresie produktów ekologicznych, a także oferowanie realnej pomocy dla małych gospodarstw, które chcą się przestawić na ten kierunek produkcji rolniczej i specjalizować w produkcji żywności wysokiej jakości. Z potrzeby wsparcia rolników i producentów żywności ekologicznej narodziła się także aktywizacja Rady Rolnictwa Ekologicznego, która zrzesza przede wszystkich praktyków, znających problemy rynku od środka. Liczę, że wspólnie z powołaną Koalicją na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio uda nam się osiągnąć synergię działań i wypracować satysfakcjonujące rolników i producentów rozwiązania”, podkreślił Karol Krajewski, reprezentujący Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Do założycieli Komisji zaliczają się reprezentanci Carrefour Polska, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, a także stowarzyszenia EKOŁAN. O utworzeniu powyższej inicjatywy poinformował w swoim komunikacie prasowym jeden z jej członków, grupa Carrefour Polska.