Powstanie Turnicki Park Narodowy?

Obecnie w Puszczy Karpackiej, znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego, nieopodal Przemyśla, odbywa się wycinka drzewostanu. Obszar puszczy porośnięty jest prastarymi drzewami i z tego też względu jest ona uznawana za las pierwotny, podobnie jak Puszcza Białowieska.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Pierwotnie Puszcza Karpacka rozciągała się na obszarze całych Karpat, jednak rozprzestrzeniająca się działalność człowieka, związana głównie z wyznaczaniem kolejnych terenów pod uprawy, sprawiła, że powierzchnia leśna ulegała stopniowej wycince, przez co obecnie liczy ona około 315 tys. hektarów. Na terenie Puszczy Karpackiej żyje wiele zwierząt chronionych, można tam spotkać m.in.: żubry, niedźwiedzie, żbiki, rysie, dziki, jelenie i orły.

Mimo tego obszar Puszczy Karpackiej nie podlega stosownej ochronie, dlatego wciąż prowadzone są tam prace wycinkowe. Planowana na ten rok wycinka drzewostanu szacowana jest na 67 tys. m3. To niemal 60% powierzchni, która powinna uzyskać status rezerwatu ścisłego.

W obronie Puszczy Karpackiej wystosowano petycję, którą do tej pory podpisało ponad 100 tys. osób. Jej organizatorem jest m.in. WWF (World Wide Fund for Nature).

Podpisując się pod apelem WWF Polska oraz Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze domagasz się od polskich władz, urzędów i instytucji zarządzających obszarem polskich Karpat podjęcia zdecydowanych działań na rzecz ich pełnej i rzetelnej ochrony. Wspierasz też naszą walkę o ochronę polskich Karpat, którą będziemy prowadzić do czasu realizacji naszych postulatów”, podkreślają autorzy petycji, cytowani przez portal wiadomosci.onet.pl.

Starania o utworzenie na obszarze Puszczy Karpackiej Turnickiego Parku Narodowego trwają od 1996 roku.