Problemy z uzyskaniem certyfikatu instalatora

Problemy z uzyskaniem certyfikatu instalatora

Na podstawie ustawy o OZE można uzyskać dyplom instalatora odnawialnych źródeł. Okazuje się jednak, że osoby, które ukończyły studia przed 2005 rokiem mają problemy z potwierdzeniem swoich kwalifikacji. Rzecznik praw obywatelskich skierował w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.

Do urzędu Rzecznika praw obywatelskich wpływa wiele skarg odnośnie odmowy wydania certyfikatu instalatora OZE. Przyczyną odmowy jest fakt, że dyplom ukończenia studiów wyższych nie został wydany na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2002 r. poz. 572 ze zm.). Dokument ten jest jednym z niezbędnych elementów do uzyskania certyfikatu. W związku z tym osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub specjalności zgodnej z art. 136 ust. 4 pkt 2 ustawy o OZE (Dz. U. z 2015 r. poz. 478) sprzed 2005, nie mogą otrzymać certyfikatu.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich jest to postępowanie budzące zastrzeżenia co do zgodności z konstytucyjnym zapisem o równości obywateli wobec prawa. Ustalone kryterium, jakim jest data uzyskania dyplomu, stanowi dyskryminację w życiu gospodarczym. Działania w tej sprawie zostały podjęte przez Rzecznika przed ministrem gospodarki, ale nie przyczyniło się to do podjęcia prac nad ustawą o OZE.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.