Prof. Szyszko na spotkaniu „Petersberg Climate Dialogue 2017”

Minister środowiska prof. Jan Szyszko 22-23 maja 2017 r. wziął udział w VIII spotkaniu Petersberg Climate Dialogue w Berlinie. Prof. Szyszko spotkał się również z Ministrem Ekologii Republiki Francuskiej Nicolasem Hulotem.

Rola Porozumienia paryskiego

Minister Szyszko podkreślił, że Porozumienie paryskie było historycznym przełomem w walce ze zmianami klimatu.

„Po raz pierwszy uznano, że strony mogą walczyć ze zmianami klimatu w zgodzie ze swoimi uwarunkowaniami krajowymi. Dzięki temu Porozumienie paryskie może być pierwszym prawdziwie globalnym porozumieniem, z uczestnictwem wszystkich państw” – powiedział.

Szef resortu środowiska zwrócił również uwagę, że powstrzymanie utraty bioróżnorodności oraz zapewnienie czystego powietrza i bezpieczeństwa żywnościowego to podstawowe elementy pozwalające na zrównoważony rozwój.

„Cel, na który zgodziliśmy się w Paryżu, jest w pełni zgodny z celami zrównoważonego rozwoju. Powinniśmy dążyć do osiągnięcia tych celów poprzez wdrożenie działań na poziomie krajowym, które przysłużą się osiągnięciu zrównoważonej przyszłości” – powiedział.

Przygotowania do COP23 i COP24

Minister Szyszko zwrócił także uwagę na wyzwania stojące przed COP23 w Bonn jako wydarzeniem, które ma uformować drogę do COP24 w Polsce.

„W 2017 i 2018 r. stoi przed nami wyzwanie sfinalizowania programu prac nad Porozumieniem paryskim. Podczas COP23 potrzebujemy namacalnego wyniku w budowaniu pakietu implementacyjnego” – powiedział.

Prof. Szyszko dodał, że istotne jest także przeprowadzenie Dialogu wspomagającego.

„Trzeba rozmawiać nie tylko o rozwiązaniach technicznych dotyczących dialogu, ale również o woli politycznej utrzymania ducha Porozumienia paryskiego” – dodał.

Miejskie plany adaptacji

Podczas Petersberg Climate Dialogue minister środowiska zaznaczył, że zagrożenia wynikające ze zmian klimatu muszą być ograniczane nie tylko na poziomie globalnym, ale także lokalnym.

„Resort środowiska wspiera lokalne władze w przygotowaniu dokumentów odnoszących się do zagrożeń klimatycznych. Koordynujemy projekt „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”, którego głównym celem jest ocena wrażliwości i podatności na zmiany klimatu każdego z 44 polskich miast partnerskich i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń” – powiedział.

Spotkanie z Ministrem Ekologii Francji

Minister Szyszko w Berlinie spotkał się również z Ministrem Ekologii Republiki Francuskiej Nicolasem Hulotem. Tematem rozmów były m.in. zrównoważony wzrost, zmiany klimatu i rola pochłaniania CO2 przez gleby i lasy. Prof. Szyszko zwrócił uwagę na rolę Porozumienia Paryskiego w powrocie do ducha konwencji z Kioto. Z kolei francuski minister podkreślił rolę natury jako mechanizmu, który podlega samoregulacji.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

Kubański rząd zwiększy inwestycje w OZE

Następny artykuł

Balon.Lab wystartował

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: , ,