Program Prosument wpływa na rynek pomp ciepła

Jak informuje PORT PC, w ostatnich latach w naszym kraju obserwowane jest rosnące wykorzystanie energii odnawialnych, w tym pomp ciepła, które coraz częściej wybierane są przez świadomych swoich potrzeb konsumentów. Jest to zjawisko niezwykle pozytywne, szczególnie ze względu na to, że w Polsce nadal odnotowywany jest wysoki poziom wykorzystania węgla do pozyskania energii elektrycznej oraz ciepła.

Efektem poszukiwań nowych systemów ogrzewania jest ciągle rosnące zainteresowanie pompami ciepła. Podczas gdy cześć krajów europejskich zmaga się ze stagnacją na rynku pomp ciepła, w Polsce odnotowujemy wzrost. PORT PC podaje, że w roku 2010 sprzedano tylko 8130 pomp ciepła, w roku 2013 było to już ponad 15000, a w 2014 r. polski rynek zanotował wzrost o 7 proc. Istotnie wzrósł również rynek powietrznych pomp ciepła do przygotowywania c.w.u. W latach 2010-2013 ten rynek zwiększył się czterokrotnie.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Prawie dwie trzecie zainstalowanych w Polsce pomp do ogrzewania zasilane jest przez ciepło Ziemi, podczas gdy pompy ciepła wykorzystujące wodę gruntową mają marginalne znaczenie. Wysoki wzrost odnotowują natomiast pompy typu powietrze/woda.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w lipcu br. wprowadził zmiany w założeniach programu PROSUMENT, dzięki którym możliwe jest uzyskanie dofinansowania na instalacje produkujące ciepło z odnawialnych źródeł energii (w tym pompy ciepła), a nie jak dotychczas tylko instalacje OZE produkujące energię elektryczną lub ciepło w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej.

Zdaniem prezesa PORT PC, Pawła Lachmana, już w 2015 r. może nastąpić przełom związany ze znacznym zainteresowaniem Polaków pompami ciepła. – Choć w porównaniu z rynkami zachodnimi Polska pozostaje jeszcze we wczesnej fazie rozwoju, to perspektywy są szalenie obiecujące. Na podstawie analiz dotyczącej sprzedaży za pierwsza połowę roku 2015 możemy spodziewać się wzrostu rynku o ponad 10 – 15 proc. w stosunku do 2014 r. Polacy dostrzegają coraz więcej korzyści wynikających z takich inwestycji – mówi Paweł Lachman, który już 22 września br. otworzy IV Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła odbywający się w ramach targów RENEXPO® Poland.

W związku z intensywnym rozwojem oraz dalszym potencjałem rynku pomp ciepła w Niemczech stowarzyszenie PORT PC nawiązało współpracę z Federalnym Stowarzyszeniem Pomp Ciepła z Niemiec i Wärmepumpe Austria, w celu wymiany ekspertyzy i doświadczeń poza granicami kraju.

Tematyka dotycząca rozwoju i perspektyw branży pomp ciepła w Polsce poruszana będzie podczas 5-tych Międzynarodowych Targów RENEXPO® Poland, które odbędą się 22-24 września br. w Centrum Expo XXI w Warszawie. Wszelkie informacje o tym wydarzeniu dostępne są na stronie www.renexpo-warsaw.com.