Program Prosument: wznowiony nabór wniosków

Program Prosument: wznowiony nabór wniosków

W dniu 7 lipca wznowiony został proces przyjmowania wniosków o EKOkredyt Prosument. To świetna okazja dla wszystkich, którzy chcą skorzystać z dofinansowania na zamontowanie instalacji odnawialnych źródeł energii.

Ponowne uruchomienie programu priorytetowego nastąpiło po zaakceptowaniu zmian przez Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Co najważniejsze, termin przyjmowania wniosków przez BOŚ Bank upływa 31 lipca br.

Przypomnijmy, że celem projektu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze.