Program sektorowy IUSER wsparciem dla innowacji w energetyce

sieć

Systemy zarządzania efektywnością energetyczną, inteligentne markizy fotowoltaiczne i mobilne centrum monitorowania infrastruktury krytycznej to przykłady projektów, które uzyskały dofinansowanie w pierwszym konkursie programu IUSER.

Program sektorowy IUSER, realizowany w ramach Programu Inteligentny Rozwój, to kolejne działanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mające na celu wsparcie projektów o dużym potencjale innowacyjności. Tym razem unijne fundusze popłyną do sektora ICT (ang. information and communication technologies — teleinformatyka) w energetyce. Skorzystają przede wszystkim branżowi producenci.

Dzięki dofinansowaniu najlepszych projektów, kilkanaście polskich firm będzie mogło nie tylko kontynuować prace badawcze, ale dzięki komercjalizacji ich rezultatu – skutecznie rywalizować z zagraniczną konkurencją.

Innowacyjna gospodarka wymaga solidnych fundamentów – jednym z nich jest wykorzystująca najnowsze technologie energetyka. Konkurs NCBR potwierdza, że w krajowych laboratoriach powstają projekty przełomowe, które otwierają perspektywy rozwoju całej branży. Dostrzegamy ich potencjał i wspieramy je, bo wiemy, że ta inwestycja będzie procentować latami – powiedział Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Konkurs obejmował zagadnienia związane ze sterowaniem energią i jej magazynowaniem, technologiami zwiększania efektywności energetycznej, bezpieczeństwem infrastruktury oraz konstrukcjami urządzeń Internetu Rzeczy. O dofinansowanie w programie starały się przedsiębiorstwa i konsorcja, które złożyły w sumie 29 projektów badawczo-rozwojowych. W wyniku przeprowadzonej oceny ekspertów 11 najlepszych pomysłów otrzyma dofinansowanie na ponad 55 mln zł. Wśród nagrodzonych znalazły się rozwiązania służące oszczędzaniu zużycia energii, zarządzaniu efektywnością energetyczną i rozproszonymi źródłami OZE, a także służące inspekcji linii energetycznych czy ochronie infrastruktury przesyłowej.

Inwestujemy w przedsięwzięcia nowatorskie, których realizacja oznaczać będzie krok milowy dla rozwoju całej branży. Nowoczesna energetyka to wydajniejsze rozwiązania, mniejsze straty, sprawniejsze zarządzanie. Te cechy łączą wybrane przez nas projekty. Liczymy, że uzyskane przez wnioskodawców dofinansowanie pozwoli im kontynuować prace badawcze, ale będzie także paliwem napędzającym rozwój kolejnych – powiedział prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR.

Program IUSER, zainicjowany przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, to jeden z 13 programów sektorowych realizowanych wraz z partnerami przez NCBR. Ich celem jest wzmocnienie konkurencyjności sektorów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju polskiej gospodarki.

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

Brytyjskie firmy zainteresowane inwestycjami w sektor elektrowni wiatrowych w USA

Następny artykuł

Siemens GRE wyposaży niemieckie farmy

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: , , ,