Prosument: W naborze dla banków znowu tylko BOŚ

Prosument: W naborze dla banków znowu tylko BOŚ

Podobnie jak to miało miejsce podczas pierwszego naboru dla banków w programie priorytetowym Prosument, tym razem również tylko BOŚ Bank złożył wniosek o udział w drugiej edycji. Jak do tej pory, do kolejnej tury programu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął wnioski dotyczące 3,6 tys. instalacji o wartości 157 mln zł.

Celem programu jest dofinansowanie inwestycji w przydomowe instalacje OZE w skali mikro. Budżet do 2010 roku wynosi 800 mln zł. Dotychczas w programie Prosument do NFOŚiGW wpłynęło ponad 4,3 tys. wniosków o łącznej wartości ponad 244,7 mln zł. Pula pieniędzy już wydana przez Fundusz  na realizację Prosumenta na podstawie umów zawartych z BOŚ Bankiem, wojewódzkimi funduszami i samorządami, wyniosła ponad 208,2 mln zł.

Od BOŚ Banku, który był do tej pory jedynym bankiem realizującym program Prosument, a jak wskazuje efekt kolejnego naboru, ta sytuacja na razie się nie zmieni, NFOŚiGW przyjął wnioski dotyczące 3,6 tys. instalacji o wartości 157 mln zł.

Na portalu Gramwzielone.pl czytamy informację rzecznik NFOŚiGW Magdaleny Skłodowskiej, która mówi, że ostatnio Fundusz wypłacił BOŚ Bankowi kolejną transzę środków w wysokości 40 mln zł. Dzięki temu BOŚ będzie mógł wypłacić środki w ramach kolejnych wniosków, które przyjął od potencjalnych beneficjentów programu Prosument. Obecnie nie jest prowadzony nowy nabór wniosków przez BOŚ Bank, realizowane są natomiast te przyjęte do końca lipca br. Póki co nie ma informacji odnośnie nowych naborów.

Oprócz ścieżki bankowej, fundusze w ramach programu Prosument są dystrybuowane za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz gmin. W przypadku WFOŚiGW w pierwszym naborze umowy z NFOŚiGW podpisało 7 funduszy z Wrocławia, Szczecina, Krakowa, Gdańska, Olsztyna, Rzeszowa i Torunia. Jak podaje NFOŚiGW, w tym wypadku otrzymał 760 wniosków o łącznej wartości 50,6 mln zł.

W drugim naborze wniosków z WFOŚIGW umowę na dofinansowanie z NFOŚiGW podpisały fundusze ze Szczecina i Olsztyna, które na realizację Prosumenta otrzymają kolejne środki w wysokości odpowiednio 50 mln zł i 10 mln zł. Obecnie udział w drugim etapie Prosumenta negocjuje jeszcze m.in. WFOŚiGW z Gdańska. W przypadku gmin, dla których NFOŚiGW prowadzi ciągły nabór wniosków, wpłynęło do tej pory 12 wniosków, z czego podpisano 9 umów na sumę 28,2 mln zł.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.