eko-spalarnia odpadów w eko-spalarnia odpadów w Bydgoszczy

Jak przebiega proces ekologicznego spalania odpadów w Krakowie?

Stosunkowo niedawno  na portalu został umieszczony artykuł na temat tego co to jest ekospalarnia, jakie można czerpać z niej korzyści i ile trzeba w nią zainwestować. W tym artykule można dowiedzieć się jak przebiega cały proces spalania odpadów komunalnych.

Najpierw odpady zostaną przywiezione śmieciarkami do pomieszczenia zwanego halą rozładunkową, gdzie wsypywane są do pojemnika na śmieci (bunkra) i wymieszane w celu podwyższenia efektywności spalania. Ujednorodzone śmieci podawane są do lejów zawadowczych a następnie na szyb zawadowczy, za pomocą suwnicy, która posiada chwytaki. Z szybu zawadowczego za pomocą swojego ciężaru odpady są zsuwane na ruszt pochylony posuwisto-zwrotny gdzie nastepuje ich spalanie pod wpływem wysokiej temperatury.   Odpady spoczywające na ruszcie w komorze spalania przechodząc przez 5 faz. Kolejno poprzez suszenie (temp. powyżej 100°C), odgazowanie (temp. powyżej 250°C), spalanie (całkowite spalanie), zgazowanie (temp. powyżej 1000°C w górnej części komory) oraz dopalanie, w którym podaje się powietrze wtórne, minimalna temp. 850°C.

Spalające się odpady powodują emisję gorących spalin, które wędrują do kotła. Kocioł odpowiedzialny jest za odzysk energii, na którym najbardziej nam zależy. Spaliny te ogrzewają kocioł z wodą powodując jej parowanie. Kocioł z parą wodną jest połączony z turbiną, która zostanie wprawiana w ruch za pomocą gorącej pary wodnej. Turbina z kolei napędza generator, który  produkuje energię elektryczną. Para wodna może być skierowana do podgrzewania wymienników ciepła w celu produkcji energii cieplnej. Wiadomo już jak wygląda proces produkcji energii. Pytanie co z niebezpiecznymi odpadami, odorami i związkami chemicznymi. Otóż by usunąć przykre zapachy z instalacji, postanowiono zassać powietrze  z  hali rozładunkowej oraz  bunkra na odpady i przenieść je do procesu spalania. Pierwszym etapem oczyszczania spalin będzie wtryskiwanie mocznika do komory spalinowej. Kolejno kocioł ze spalinami połączony będzie z absorberem, w którym poprzez wtrysk z mleczka wapiennego można będzie się pozbyć związków, siarki, fluoru i chloru. Następnie będzie miał miejsce wtrysk pylistego węgla aktywnego, który ma za zadanie neutralizacje węgla organicznego, metali ciężkich, dioksyn i furanów. Ostatnim z  etapów będzie oczyszczanie gazów na filtrach workowych a następnie za pomocą wentylatorów wyciągowych, pozostałe gazy oczyszczone będą wypuszczane do atmosfery przez komin o wysokości  70m.

Polska może się pochwalić dobrze prosperującą bydgoską ekospalarnią. Przed budynkiem wywieszane są tablice informacyjne o skali zanieczyszczeń. Wartości emisji szkodliwych związków są niskie i nie zagrażające środowisku. Odpady są niszczone, energia elektryczna i cieplna jest produkowana, a środowisko naturalne nic na tym na cierpi. Czego chcieć więcej?

Dodaj komentarz

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Czytaj więcej:

Francuscy prosumenci są zwolnieni z podatku od końcowego zużycia energii elektrycznej

Ministerstwo Gospodarki i Finansów wyeliminowało niejasność w kodeksie podatkowym. Francuzi nie podlegają podatkowi od własnego zużycia energii słonecznej – nawet w przypadku instalacji fotowoltaicznych wynajmowanych lub dzierżawionych. Zmiany ustawodawcze pozwalają deweloperom energii odnawialnej na wprowadzenie innowacji w swoich modelach biznesowych.